Lounais-Häme Hattula

Varusmieskoulutus uudistuu – Panssariprikaatin kapteeni: Emme ole tekemässä kirjekurssia

Uutta koulutusjärjestelmää kokeillaan tammikuusta alkaen myös Panssariprikaatissa.

Varusmiesten koulutus kokee suurimman muutoksen noin 30 vuoteen, kun koulutus muuttuu kurssimaiseksi. Myös reserviläisten koulutus on jatkossa kurssimuotoista.

Käyttöön otetaan myös nykyaikaista opetusteknologiaa, kuten simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä sekä tupakohtaiset tabletit.

– Luennoilla istuminen ei ole tämän päivän oppimista. Pyrimme sopeuttamaan palvelukseen astuvat varusmiehet entistä paremmin meidän kulttuuriimme, järjestelmäämme ja päivärytmiimme. Sitä kautta keskeyttämiset vähenevät, mikä on niin yksilön kuin meidänkin etumme, toteaa Panssariprikaatin koulutusosaston suunnittelusektorin johtaja, kapteeni Mikko Jurmu, joka on ollut Panssariprikaatissa Koulutus 2020 -kokeilun päävalmistelija.

– Meille on iso ponnistus, että käännämme koko Panssariprikaatin uuteen systeemiin. Se on vaatinut myös koulutushenkilöstön lisäkoulutusta.

 

Uutta koulutusohjelmaa on testattu pääosin Porin Prikaatissa ja Maasotakoulussa, ja nyt kokeilu laajenee kaikkialle puolustusvoimiin.

Panssariprikaatissa sitä kokeillaan ensimmäisen kerran tammikuun 2020 saapumiserässä.

Kurssimainen opetus on uudistuksen suurin muutos. Esimerkiksi perustaistelijalla, jonka palvelusaika on 165 vuorokautta, on neljä kuuden viikon mittaista jaksoa, joilla yksi kurssi kestää yhden viikon.

– Viikossa kyseinen aihe on opetettu, kun nykymallissa opetus pirstaloituu usean viikon ajalle. Opetus on nyt tavoitteellisempaa, ja alokkaan on helpompi ymmärtää kokonaisuus, Jurmu kuvailee etuja.

Johtajakoulutukseen jatkavat valitaan jatkossa muusta miehistöstä vasta noin 11. palvelusviikon aikana.

– Voimme miettiä valintaa aiempaa pidemmällä aikajänteellä, jolloin emme tee vääriä valintoja, vaan saamme seulottua kyvykkäimmät henkilöt. Näin rakennamme sodanajan johtajiston rungon entistä paremmin.

 

 

Perusampumataidon opetteluun varattu aika kasvaa kahdeksasta viikosta 12:een.

Puolustusvoimat on hankkimassa kaikkiaan 48 sisäampumasimulaattoria, mutta Panssariprikaati ei saa omia viittä kappalettaan vielä tammikuun 2020 peruskoulutukseen, vaan ne saapuvat arviolta maaliskuussa.

Tavoitteena on opettaa alokkaat osumaan tauluun simulaattoreilla ennen kuin heidät viedään ampumaan kovilla ampumatarvikkeilla ampumaradalle.

– Näin emme tuhlaa ampumatarvikkeita siihen, että joku ampuu ne penkkaan. Säästämme ampumaratapäivinä myös aikaa olemalla siellä tehokkaampia, koska ei tarvitse mennä niiden ehdoilla, jotka eivät yksinkertaisesti osu mihinkään.

Sisäampumasimulaattorihankinnan kokonaishinta on yhdeksän miljoonaa euroa, josta Panssariprikaatiin tulevien viiden kappaleen hinnaksi tulee 937 500 euroa.

Jokaisella aselajilla on omat simulaattorinsa.

– Niillä voidaan sotapelityyppisesti harjoitella ennen maastoon menoa tietokoneavusteisesti muun muassa ryhmän etenemistapoja. Simulaattorilla ne ovat helpommin opetettavissa kuin metsässä, jossa kaikkia koulutettavia ei välttämättä näe koko ajan.

 

Puolustusvoimat siirtää osan opetuksesta pois oppitunneilta verkkoympäristöön.

Panssariprikaatiin tulee vajaat 300 tablettia, joita jaetaan jokaiseen tupaan yksi latauslaitteineen. Tabletit on hankittu kuukausisopimuksella, mikä mahdollistaa laitteiden uusimisen niiden vanhettua.

Verkko-oppimisympäristö PV Moodle laajenee kaikkialle puolustusvoimiin, ja sitä käytetään oppimisen tukena perus- ja aselajikoulutuksessa.

– Sinne tuotetaan esimerkiksi mikroelokuvia, jotka orientoivat koulutuspäivän aiheeseen, kuten sotilasteltan pystyttämiseen. Yritämme kannustaa varusmiehiä omatoimiseen oppimiseen. He pääsevät PV Moodleen myös vapaa-aikanaan.

– Emme me varusmiespalveluksesta mitään kirjekurssia ole tekemässä, vaan pyrimme vähentämään oppitunneilla istumista ja käyttämään ilmiöpohjaista oppimista, kapteeni Mikko Jurmu painottaa.

Palvelusaikoihin ei tule juuri muutoksia. Puolustusvoimat kerää kokeilusta kokemuksia ja kehittää koulutusta tarvittaessa. Todennäköisesti koulutus vakiintuu käytännöksi vuoden 2021 alusta. FL

Uusimmat

Näkoislehti

12.8.2020

Fingerpori

comic