Lounais-Häme Lounais-Häme

Veden täyttämiä kuoppia ja muita epätasaisuuksia: Jatkuvat sateet ovat estäneet sorateiden normaalin hoidon

Runsaat sateet sekä pakkasen ja sulan vuorottelu ovat estäneet sorateiden normaalin hoidon. Ensiavuksi teille on ajettu kelirikkomursketta.
Runsaat sateet ja puunkuljetus ovat koetelleet myös Heinämaantietä. Pintakelirikon lisäksi muutamassa kohdassa on huolestuttavia runkokelirikon merkkejä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Runsaat sateet ja puunkuljetus ovat koetelleet myös Heinämaantietä. Pintakelirikon lisäksi muutamassa kohdassa on huolestuttavia runkokelirikon merkkejä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Kuluva talvi, tai ehkä paremminkin ennätyspitkä syksy, on ollut sorateille koettelemus. Haastava se on myös urakoitsijoille, sillä jatkuvat sateet ovat likipitäen estäneet teiden hoidon.

– Viime aikoina on pyritty ajamaan kevyesti kelirikkomursketta. Osaa teistä on myös tasoitettu varovasti alaterällä. Kelirikkomursketta ajettaisiin mielellään enemmänkin, mutta sitä on varattu urakkaan vain tietty määrä, Alueurakka Nummen työnjohtaja Matias Ryhtä Destia oy:stä kertoo.

Työ on tällä hetkellä lähinnä ensiapua, sillä tienpinnan syvempi muokkaus on teiden märkyyden vuoksi mahdotonta. Lisäongelmia on tuonut sään vuorottelu pakkasen ja suojan puolella, mikä on erityisen kuluttavaa sorapinnoille.

– Normaali sorateiden hoito ei ole ollut mahdollista. Ryhtä tiivistää.

Alueurakka Nummi vastaa muun muassa Forssan seudun yleisten sorateiden kunnossapidosta, sillä se voitti ely-keskuksen kilpailutuksen vuosille 2014–2021. Kunnilla on huollettavana taajama-alueiden sorapintaisia teitä. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat.

Yleisin ongelma sorateillä ovat kuopat, joita vesi syö koko ajan lisää ja suuremmiksi. Kelirikkomurske parantaa tilannetta hetkeksi, mutta ei riitä yksin poistamaan kuopan aihiota. Urakoitsijan kannalta ihanteellista olisi, jos sateita seuraisi kuiva, plussan puolella pysyvä jakso.

– Silloin sorateitä pääsisi kunnostamaan perusteellisemmin. Jos sateiden jälkeen pakastaa, tienpinta jäätyy eikä tasoittaminen onnistu, Ryhtä toteaa.

Aluevastaava Krista Uutela Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että tienhoidon toteutusta seurataan moniportaisesti.

– Forssan seudun urakoitsijasta ei ole huonoa sanottavaa. Myöskään teiden kunnosta autoille seuranneet vahingot eivät ole lisääntyneet seudullanne, Uutela mainitsee.

Tienhoidon määrärahojen vähentäminen on kuitenkin ongelma, joka näkyy teiden kunnossa.

Mitä tapahtuu kustannuksille, jos talvet muuttuvat pysyvästi vetisemmiksi?

– Nykyisen vaatimustason säilyttäminen vaatisi siinä tapauksessa enemmän rahoitusta, Uutela toteaa.

Talvien lämpeneminen tietää ongelmia myös yksityisteille. Teiden kyky selvitä sadekausista vaihtelee.

– Tärkeintä on huolehtia, että ojat ovat kunnossa ja rummut puhtaita. Jos vesitalous ei ole kunnossa, tierakenne vettyy, ja laskua tulee, johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä toteaa.

Yksityisteiden tilannetta vaikeuttaa se, että osa Forssan seudun kunnista on vähentänyt tai jopa poistanut yksityisteiden tukemisen. Takalammi ei kuitenkaan ota kantaa, onko edessä yksityistiemaksujen korotuksia.

– Yksityisteiden kunto vaihtelee kovasti. Hyväkuntoisilla teillä saadaan myös säästöjä, kun talven aurauskustannukset jäävät vähäisiksi, Takalammi muistuttaa. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

25.2.2020

Uusimmat