Lounais-Häme

Vedenkorkeus polttaa hihoja

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys pui Pyhäjärven vedenkorkeuksien kevätkuopan joustavaa ajoitusta, kesäaikaisen vedenpinnan laskun rajoittamista ja siihen liittyviä Loimijoen minimijuoksutuksia ja Kuhalankosken padotuskorkeutta sekä loppusyksyn vedenkorkeuksien nostoa. Hankkeen ohjausryhmä sopi, että näitä muutoksia simuloidaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallilla.

Hämeen ely-keskuksen vetämä selvityshanke päätyi ratkaisuun tehdyn nettikyselyn ja sidosryhmätyöpajan tulosten perusteella. Hanke selvittää lisäksi vedenkorkeuden vaihtelun piirissä olevien peltojen hehtaarimääriä ja kuivavaraa eri korkeusvyöhykkeillä laserkeilausaineiston perusteella.

Vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen Hämeen ely-keskuksesta toteaa, ettei hankkeessa pyritä muuttamaan Pyhäjärven keskivedenkorkeutta, vaan sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon.

 

Laaja-alainen sidosryhmätyöpaja perehtyi nettikyselyn tuloksiin toukokuun lopulla. Työpajassa kannatusta saivat ihmisten ohjaaminen nettiin vedenkorkeustietojen pariin, joustavampi juoksutusohje, rantojen ruoppaus, pato Pyhäjärven suulle, karien ja kivien kartoitus sähköiseen muotoon, kuivatuspumppaamot, rantojen niitto, juoksutettavien vesimäärien mittaus sekä padon korjaus.

Työpajaan osallistui edustajia vesialueen omistajista eli Tammelan Pyhäjärven ja Lunttilan osakaskunnista, Tammelan kunnasta, Forssan kaupungista, Tammelan vapaa-ajan asukkaat ry:stä, Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven suojeluyhdistyksestä, Loimijoen yläjuoksun perkausyhtiöstä ja Hämeen ely-keskuksesta.

 

Selvityshankkeen seuraava ohjausryhmän kokous on 20. syyskuuta. Toinen sidosryhmätyöpaja on syys-lokakuussa SYKEn vaihtoehtotarkastelujen valmistuttua. Näissä on tarkoitus käsitellä, mitä on mahdollista tehdä ja mitä se vaikuttaisi.

Selvityshankkeen on määrä valmistua vuoden 2017 lopussa. Hanke voi antaa suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

-Jos haettaisiin lupamuutosta, lupamuutoksen myöntää tietysti aluehallintovirasto. Hakijatahosta ei tässä vaiheessa ole tietoa, Suomalainen sanoo.

 

Suosituksia ajatellen myönteistä on, että Pyhäjärven ranta-asukkaat ovat varsin yksimielisiä siitä, että sopiva tavoite vedenkorkeuksien vaihteluväliksi kesä–elokuussa on taso 96,50–96,70 tai 96,50–96,80.

Osapuolten on puntaroitava, voidaanko tasossa pysyä – jos ei aina, niin ainakin monena vuotena.

-Mielestäni koko prosessin tavoitteena on kompromissi, että tästä olisi hyötyä. Ajattelisin, että kompromissi löytyy, Suomalainen sanoo.

 

Kevään nettikyselyssä ilmeni tyytymättömyys Pyhäjärven kesäiseen vedenpinnan laskuun ja Loimijoen vedenpinnan nopeaan vaihteluun.

-Sieltä tuli suoraa viestiä, että vedenlaskua pitää pystyä rajoittamaan. Sitä tarkastelemme. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic