Lounais-Häme Forssa

Veikko Mero valitti lannoitteen varastoinnista Tampereentien varressa – Ympäristölupalautakunta kiistää Meron väitteet

Lannoitteen varastoinnista Pulkin tilalla on valitus hallinto-oikeudessa. Lupaviranomainen ja valittaja ovat eri mieltä varastoidun aineen ja koituneen haitan laadusta.
Lannoite peitettiin muovilla, mutta hajuhaittojen ilmettyä peittelyä jouduttiin korjaamaan. Syyskuussa tehdyssä tarkastuksessa hajujen katsottiin lautakunnan mukaan poistuneen. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan ympäristölupalautakunnan mielestä Pulkin tilalla välivarastoa pitävä Soilfood oy ei ole syyllistynyt ympäristön pilaamiseen. Lautakunta vaatiikin lausunnossaan Vaasan hallinto-oikeudelle, että tälle asiasta jätetty valitus hylätään kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeus käsittelee valitusta, jonka Museotila Hevossillan matkailuyrittäjä Veikko Mero on sille tehnyt. Valitus koskee lannoitteen varastointia alueella sekä lupaviranomaisena toimivan ympäristölupalautakunnan toimintaa.

Kaupunki on vuokrannut Soilfoodille Tampreentien varressa sijaitsevasta Pulkin tilasta noin 1100 neliömetrin suuruista aluetta. Ympäristölupalautakunnan myöntämän ympäristönsuojelulain mukaisen yksittäisen määräyksen mukaan alueella saa varastoida vain lannoitevalmisteita. Nämä tulee myös peittää välittömästi muovilla auman peittämisen jälkeen.

Viime heinäkuussa toiminnasta aiheutui hajuhaittoja ympäristöön. Lähialueen toimijoiden ilmoituksen jälkeen aumaa ryhdyttiin uudelleen peittämään.

Mero vaati lautakunnalta elokuussa, että jätteenkäsittely ja varastointi kielletään ja Soilfoodin käytössä oleva alue puhdistetaan. Lisäksi valittajan mukaan kyse on jätteen varastoinnista, joka vaatii ympäristölupaa.

Koska lautakunnan tulkinnan mukaan kyse on lannoitevalmisteista, ei sen näkemyksen mukaan välivarastointiin tarvita ympäristölupaa. Lautakunta ei suostunut muihinkaan Meron vaatimuksiin. Lopulta Mero päätti valittaa asiasta hallinto-oikeuteen.

Myös hajuhaitan kohtuullisuudesta osapuolet ovat eri mieltä. Lautakunta määräsi hajuhaitan ilmettyä yrittäjää korjaamaan tilanteen. Ensimmäisen korjauksen epäonnistuttua auma peitettiin uudelleen.

Lautaunta katsoo, että tilanne korjaantui tällöin. Ympäristölupalautakunnan mukaan syyskuussa tehdyssä tarkastuksessa hajuhaittaa ei enää ilmennyt.

– Naapuruussuhdelain viittaama kohtuuton haitta voi olla aika hankala osoittaa ja tulkita. Koska tilannetta ryhdyttiin korjaamaan ja haitta poistui verraten lyhyessä ajassa, lautakunta ei katso, että haitta olisi muodostunut ajallisesti kohtuuttomaksi, kaupungin ympäristöpäällikkö Niina Salminen Åberg toteaa.

Meron ympäristöpäällikkö Salmiselle elokuussa lähettämissä kuvissa Pulkin tilalta näkyy lannoitejätteen seassa maitopurkkeja ja muuta jätettä. Ympäristölupalautakunnan lausunnon mukaan selitystä jätteen joutumisesta lannoitteen joukkoon ei ole toistaiseksi saatu. FL

Uusimmat

Näkoislehti

10.7.2020

Fingerpori

comic