Lounais-Häme

Venesillan konseptiin radikaali muutos

 

Tammelan kunta haluaa muuttaa Venesillan leirintäalueen toimintamallia merkittävästi. Kunnan tavoitteena on, että leirintäalue nousee SF-Caravanin luokituksessa nykyisestä kahden tähden alueesta neljän tähden leirintäalueeksi.

Siihen vaaditaan mittavia investointeja alueelle. Rahallisesti puhutaan 500000–850 000 euron välille asettuvasta investointimäärästä, ajallisesti 3–5 vuodesta.

Tammelan kunnanhallitus linjasi, että investointivelvoite lankeaa alueen yrittäjälle ja vuokra-ajaksi tulee 15 vuotta 5 vuoden optiolla.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larssonin mukaan neljän tähden statuksen saavuttamiseksi leirintäalueen vastaanottorakennus pitää rakentaa uudelleen perusteellisesti niin, että siellä voidaan valmistaa lämmintä ruokaa ja rakennuksessa on lasitettu terassi. Nämä tuovat Larssonin arvion mukaan Venesillalle lisää satunnaisia matkailijoita.

Alueen sauna pitää rakentaa uudelleen palvelemaan ympärivuotisesti. Saunan yhteyteen rakennettavia kokoustiloja voidaan hyödyntää uudenlaisen asiakaskunnan houkuttelemiseksi.

Rakennusoikeus alueella on käytetty, joten uuden rakentamiseksi on purettava vanhaa. Mökkien määrä vähenee nykyisestä, mutta niiden palvelutaso kohenee ja ne soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön.

-Se antaa enemmän tilaa asuntoautotyyppiselle matkailulle, mikä taas vaatii sakokaivon rakentamisen. Kunta ei lähde tarkemmin rajaamaan, millä keinoin yrittäjä kasvattaa liikevaihtoa, mutta se on uudistuksen tavoitteena, sillä ilman liikevaihdon kasvua on vaikea rahoittaa investointeja, Larsson sanoo.

Muutoksilla tavoitellaan myös matkailun lisääntymistä Tammelassa ja koko seutukunnalla.

Larssonin mukaan Tammelan kunnanhallitus on keskustellut asiasta runsaasti ja kuunnellut myös yritysmaailman näkemyksiä.

Erityisesti vuokra-ajan pituudesta on keskusteltu vilkkaasti. Päätetyllä mallilla kilpailutus on Larssonin mukaan monimutkainen ja hankala, ja tuo omat riskinsä, jotka kunta tiedostaa.

Päättäjät ja virkamiehet ovat tutustuneet vastaaviin kilpailutuksiin muualla Suomessa. Tulokset ovat olleet hyviä tai vähemmän hyviä.

-Keskeistä niissä on ollut, että minimivaade rahoittajalle on 12 vuotta. Pitkä vuokra-aika tuo haasteen sopimuksen siirtokelpoisuuteen, sillä 20 vuodessa voi tapahtua monenlaista. Vuokrasopimuksen siirtämiseen liittyy ikäviäkin tarinoita ja sen ehdot tarkentuvat ennen kuin asia siirtyy Hilma-kilpailutukseen joulukuussa.

-Tarjouspyynnössä on luonnokset myös muista sopimuksista ja sen tarkoituksena on, että kaikilla osapuolilla on selvä käsitys siitä, mihin sopimuksella pyritään, Larsson kertoo ja toteaa, että osa yrittäjistä olisi toivonut lyhyempää vuokra-aikaa.

Kunnanjohtaja uskoo, ettei avoin ja kriittisen keskustelun kestävä Hilma-kilpailutus sulje potentiaalisia hakijoita pois. Sen sijaan mittava investointivelvoite sen voi tehdä.

Jos yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta ei tarjouksen jättämisen määräajan umpeutumiseen mennessä jätetä, kilpailutus keskeytetään ja kunta arvioi uudelleen, mitä leirintäalueelle tehdään.

Jos sopimus syntyy, tavoitteena on saada uusi yrittäjä aloittamaan huhti–toukokuussa. Larsson ei uskalla silti arvioida, avautuuko Venesillan leirintäalue vappuna vai kesäkuussa.

Larsson pitää äärettömän harmillisena, että Venesillan leirintäalueen nykyiset yrittäjät eivät ole halukkaita osallistumaan tarjouskilpailuun.

-Heillä on runsaasti tietoa alueesta ja toimintatavoista ja heidän laatimaansa tasokasta kehityssuunnitelmaa pidetään yhtenä kilpailutuksen lähtökohtana. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic