Lounais-Häme

Vesiensuojeluyhdistys: Salo on pumpannut Someron järviä tyhjäksi – Salon vesihuolto kiistää

Somerolaisen Kalle Alhorannan perheellä on ollut mökki Kiikalan alueella sijaitsevan Iso-Pitkustan järven rannalla 1960-luvulta lähtien. Someron Vesiensuojeluyhdistykseen kuuluvan Alhorannan mukaan Somerolla sijaitsevan järven pinta ei ole koskaan ollut yhtä matalalla kuin viime syksynä.

-Pinta oli silloin 1,2 metriä alle normaalin tason. Vielä pahempi tilanne on Kalaton-järvellä. Näissä matalarantaisissa järvissä rantaviiva on karannut jopa kymmenen metriä, Alhoranta kertoo.

Alue on osa suojeltua Hyyppäränharjun Natura 2000 -aluetta.

Salon kaupunki ja liikelaitos Salon Vesi ovat pumpanneet osittain Someron ja osittain Salon puolella sijaitsevalta Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamojen pohjavesialueelta vettä vuodesta 2009. Aiemmin Salolla on ollut seudulla määräaikaisia lupia pohjaveden ottamiseen, nyt pumppaamiselle haetaan pysyvää lupaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) odotetaan antavan päätös hakemukseen syksyyn mennessä.

Aiemmissa hakemuksissa valitusprosessi on viety korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

 

Salon kaupungin vedenottoluvan peruminen on ollut yksi Someron Vesiensuojeluyhdistyksen kärkihankkeista jo vuosikausia.

Alhoranta uskoo, että järvien pinnan laskun syy on juuri Salon kaupungin vedenotto.

Samaan tulokseen päätyi katselmuksessaan Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely), joka antoi lausunnon aiheesta viime vuoden lopulla. Avi:lle toimitetussa lausunnossa todetaan, ”että hanke uhkaa merkittävästi Natura-alueen koskemattomuutta sekä ekologista rakennetta ja toimivuutta”.

-Vaikutus on pysyvä, mikäli vedenottoa jatketaan aiheuttaen luontotyyppien kuivumista ja supistumista, lausunnossa kerrotaan.

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen kertoo, että heidän itse teettämiensä tutkimusten perusteella vedenpumppauksen vaikutukset alueella ovat olleet hyvin pieniä.

-En näe, että ely-keskuksen ympäristöpuoli olisi tässä asiassa täysin neutraali arvioija. Väittämä siitä, että järvet olisivat kuivuneet vain meidän vuoksi, perustuu pelkkään oletukseen, ei faktatietoon, Virtanen toteaa.

-Tämä on monimutkainen juttu. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Virtanen kertoo, että merkittävä tekijä pintojen laskuun voi yhtä hyvin olla se, että 2010-luvulla alueella on hänen mukaansa satanut vettä huomattavasti aiempaa vähemmän.

 

Nyt alueella ei ole pumpattu vettä tammikuun jälkeen. Salon edellinen määräaikainen vedenottolupa päättyi vasta maaliskuun lopussa, mutta luvassa oli ehto, joka rajoitti vedenottoa lammen vedenkorkeuteen liittyen.

Kun pohjaveden pinta laski tarpeeksi suhteessa mittana toimineen putken veden pintaan, pumppaus oli keskeytettävä. Raja-arvo ylittyi tammikuussa.

Uutta pumppauslupaa Salo hakee ilman vastaavaa rajoitusta.

Alhoranta kertoo, että kun pumppaus loppui, vesistöjen pinta lähti heti nousemaan.

-Vielä ei olla lähellä normaalitasoja, mutta pinta nousi heti 20–30 senttiä, Alhoranta kertoi.

Virtanen toteaa, ettei väite veden pinnan merkittävästä noususta pidä paikkansa.

 

Virtasen mukaan Kiikalan alue on Salon kaupungille tärkeä vedenottamo, ja alueelle on tehty useita merkittäviä investointeja tähän kevääseen asti.

-Kaupunki kasvaa, ja tarvitsemme lisää vettä. Meillä on uusia vedenottamohankkeita lähdössä liikkeelle, mutta nykyisten lupaprosessien vuoksi menee kymmenen vuotta ennen kuin uusia paikkoja saa käyttöön, Virtanen sanoo.

Salon kaupungin väkiluku on laskenut yli 2000 ihmisellä 2010-luvun aikana.

Alhoranta taas toteaa painokkaasti, että Salon kaupunki ei edes tarvitsisi Kiikalan vedenottamoa, sillä kaupungilla on yli 30 vedenottopaikkaa.

-Osa niistä ei ole käytössä, koska niissä on kaupungin mukaan liian huonolaatuista vettä. Ymmärtääkseni osassa tarvitsi tehdä esimerkiksi vain kalkinpoistoa, eikä siihen tarvitsisi suuria panostuksia, Alhoranta väittää.

Virtanen vahvistaa, että vedenottopaikkoja on nykyisin käytössä noin 20, sillä niitä on jouduttu vähentämään juuri huonolaatuisen veden vuoksi.

-Puhdistaminen olisi tullut aivan liian kalliiksi, sillä toisin paikoin vedestä on löytynyt esimerkiksi torjunta-aineita, suolaa ja mangaania, Virtanen toteaa.

-Yhteiskunta pysähtyy, jos emme saa annettua jostain vettä. Avi on onneksi neutraali toimija, joka käsittelee faktat faktoina. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic