Lounais-Häme

Vesihuollossa otetaan oppia viime vuosien häiriöistä: Yhteiskunta pysähtyisi ilman puhdasta vettä

Vesihuollon häiriötilanteista saadaan selvitys ensi kesään mennessä.
Puhdas vesi on olennainen osa jokapäiväistä hyvinvointia. Kuva: Ville Mäkilä

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita.

Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sitä, miten eri toimijat hoitivat lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ennen häiriötilannetta ja sen aikana.

Selvityksen tuloksena odotetaan syntyvän toimenpidesuosituksia vesihuollon riskien vähentämiseksi ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi tulevissa häiriötilanteissa. 

Selvityshenkilöiksi valittiin jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja Risto Saarinen.

Tuloksia odotetaan ensi kesään mennessä.

Toimiva vesihuolto on elinehto yhteiskunnan toiminnalle.

Vedenjakelun ongelmat ovat riski terveydelle ja yli puoli vuorokautta kestävää laajaa vedenjakeluhäiriötä voidaan pitää vakavana.

– Kaikkia häiriötilanteita on mahdotonta estää, mutta niitä on mahdollista ennakoida, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa todetaan. FL

Vastuu vesihuollon toiminnasta ja kehittämisestä jakautuu Suomessa usealle eri toimijalle

Kuntien tehtävänä on vesihuoltolain mukaan huolehtia, että vesihuoltopalvelut ovat saatavilla, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.

Vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastaavat vesihuoltolaitokset, joiden omistajaohjaajina toimivat useimmiten kunnat.

Kiinteistöjen omistajat vastaavat omien kiinteistöjensä vesihuollosta eli siitä, että kiinteistöillä on riittävästi terveellistä vettä käytettävissään ja että jätevesien käsittely on järjestetty asianmukaisesti.

Lainsäädännön velvoitteiden noudattamista valvovat kuntien ja ELY-keskusten valvontaviranomaiset, joilla on keskeinen rooli myös toimialan edistämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi koulutuksen ja ohjauksen keinoin.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic