Lounais-Häme Tammela, Forssa

Vesijohto ja viemäri samaan kaivantoon Tammelasta Forssaan vesihuoltolaitosten yhteistyöllä

Viemäri- ja vesijohtohankkeet ovat vihdoin etenemässä Tammelan ja Forssan välillä.
Vesijohto aiotaan sijoittaa vesilaitosten yhteistyöllä samaan kaivantoon viemärin kanssa. Kuva: Seppo Pessinen
Vesijohto aiotaan sijoittaa vesilaitosten yhteistyöllä samaan kaivantoon viemärin kanssa. Kuva: Seppo Pessinen

Tammelan kunnan vesihuoltolaitos ja Forssan vesihuoltoliikelaitos aikovat rakentaa lähiaikoina vesihuoltolinjan Forssasta Riihivalkaman kautta Portaaseen vesihuoltolaitosten yhteistyönä, niin sanottuna omana työnä. Samalla tehdään vesihuoltolinja Liesjärveltä Portaaseen.

Tammelan tekninen lautakunta hyväksyi periaatteellisesti Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kanssa laaditun yhteistyösopimuksen vesihuoltolinjojen Forssa–Riihivalkama–Porras ja Liesjärvi–Porras rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimuksen käy vielä läpi lakimies.

Tavarahankinnat ja kaivaminen kilpailutetaan kumpaankin kohteeseen erikseen.

Lue lisää: Tämä oli tilanne vuoden 2019 keväällä.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta käsittelee yhteistyösopimuksen tammikuun kokouksessaan. Vesihuoltoliikelaitoksen yhteistyön motiivina on ollut kaavaillun Portaan vedenottamon vesijohdon sijoittaminen samaan kaivantoon viemärin kanssa.

Vesijohto palvelee Kellarimäen vedenottoa Tammelan Portaassa. Forssan vesihuoltoliikelaitoksen on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan aloitettava vedenotto Kellarimäestä viimeistään joulukuussa 2023, tai muuten lupa raukeaa.

Jätevedet Tammelasta Forssaan

Portaan runkovesijohdon kanssa samaan kaivantoon tulee jätevesiputki, jonka kautta niin Portaan kuin Liesjärven kylien jätevedet voidaan johtaa Riihivalkamaan ja sieltä olemassa olevaa viemäriä pitkin edelleen Forssan Sortohaan puhdistamolle käsiteltäväksi.

Uusi Portaan ottamo palvelisi kriisiajan vedenjakelua sekä Tammelan että Forssan lisävesilähteenä.

Yhteistyösopimus ei käsittele vedenottamon rakentamiskustannusten jakoa tai ottamon omistuspohjaa eikä toimintamuotoa. Sopimusneuvotteluissa henki on ollut kuitenkin se, että Forssan vesihuoltoliikelaitos rakentaa aikanaan Portaan vedenottamon omistukseensa ja hallintaansa. Forssa myy sitten Kellarimäen vedestä Tammelalle sen tarvitseman osuuden.

Ensimmäiseksi Tammelan kunta on hakemassa maanomistajien lupia kaivutöihin.

Osa luvista on jo haettu Liesjärven ja Portaan välille. Liesjärven vesihuoltolinja pyritään aloittamaan jo helmikuun alkupuolella.

Kaukolan kylän kohdalla kunta ei ole vielä hakenut maanomistajien suostumuksia, koska toiveissa on päästä suorempaan linjavaihtoehtoon 1.

Riihivalkaman–Portaan välillä työt alkavat kaavaillusti vasta huhtikuun alussa.

Suunnitelmien mukaan viemäri olisi käyttöönottokunnossa kaikin osin toukokuussa vuonna 2021. Tämän jälkeen on Liesjärven jäteveden puhdistamon purkamisen vuoro. Liesjärven puhdistamo on käyttöikänsä päässä.

Yhteistyötä

Liesjärven ja Portaan välinen osuus tulee kokonaan Tammelan vesihuoltolaitoksen maksettavaksi.

Tammelan vesihuoltolaitos maksaa yhteistyösopimuksen mukaan kaksi kolmasosaa Riihivalkaman ja Portaan välisen linjan rakentamiskustannuksista, mutta ei enää jatkossa osallistu Portaan vedenottamon rakentamiskustannuksiin.

Rakennushankkeiden johtamisesta ja valvonnasta vastaa Forssan vesihuoltoliikelaitos, jolle Tammela maksaa samaan tapaan rakentamisen johtamisen ja valvonnan kustannusosuudet.

Vesijohdon kustannuksiksi Portaasta Riihivalkamaan arvioidaan alustavasti 1,5 miljoonaa euroa ja viemärin kustannuksiksi noin 0,8 miljoonaa euroa, jolloin Riihivalkama–Porras välin kustannukset olisivat noin 2,3 miljoonaa euroa. Liesjärven linjan teko kustantanee noin 0,7 miljoonaa euroa, joten kokonaiskustannukset Tammelan puolella ovat kolmisen miljoonaa euroa.

Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava odottaa ja toivoo, että summat tarkentuvat myöhemmin alaspäin.

Vesijohdon Forssan osuus ei kuulu yhteistyösopimuksen piiriin. Forssan vesihuoltoliikelaitos rakentaa sen osuuden omalla kustannuksellaan.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen arvioi, että yhteistyösopimus on hyvä niin Forssan kuin Tammelankin tarpeiden kannalta.

Runsaasti omaa työtä

Vesihuoltolinjan rakentaminen omana työnä puoltaa varsinkin Riihivalkaman–Portaan välillä se, että alkuperäinen suunnitelma meni uusiksi ja rakentaminen pääsee näin nopeammin liikkeelle ja voi edetä kevyemmin suunnitelmin.

Putkilinjalle tulee asennettavaksi siirtoputkien lisäksi paljon kiinteistöjen kokoojaviemäreitä, jotka suunnitellaan työn edetessä.

Lisäksi oma työ parantaa molemmilla vesihuoltolinjoilla paikallisten koneyrittäjien mahdollisuuksia päästä mukaan hankkeeseen. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic