Lounais-Häme Forssan seutu

Veteraanit saavat jatkossa kaikki kotipalvelut maksutta: kustannuksille ei ole ylärajaa

Jatkossa jokainen veteraani saa kotona asumista tukevat palvelut ilmaiseksi.
Sairaanhoitaja Paula Pietilä antaa jalkahoitoa Tammikartanossa asuvalle Pirkko Palmille. Kuva: Lassi Puhtimäki
Sairaanhoitaja Paula Pietilä antaa jalkahoitoa Tammikartanossa asuvalle Pirkko Palmille. Kuva: Lassi Puhtimäki

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi marraskuun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat velvoitetaan järjestämään veteraaneille maksuttomasti palvelut, jotka tukevat heidän kotona asumistaan. Kustannukset maksaa Valtiokonttori. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta.

Forssan seudulla palvelut järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (hyky).

– Uusi laki säästää veteraanien omia rahoja, kertoo Tammelan alueen ja Forssan Tyykihovin kotihoidon aluevastaava Merja Koivula hykystä.

Koivulan mukaan kunnat ovat aiemmin myöntäneet jokaiselle veteraanille tietyn määrärahan, jolla hän on saanut käyttää annettavia palveluja.

– Määräraha on ollut noin 5 000 euroa vuodessa, joka on usein riittänyt vain muutaman kuukauden ajaksi, jos veteraani tarvitsee esimerkiksi paljon kotihoitoa ja ateriapalveluja. Kun määräraha on loppunut kesken, veteraani on joutunut maksamaan loppuajan palvelut omista rahoistaan. Nyt valtio maksaa kustannukset jokaisen veteraanin palveluiden tarpeen mukaisesti niin, että kustannuksille ei ole ylärajaa.

Palvelun tarve ratkaisee, eivät veteraanin tulot

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Palveluihin ovat oikeutettuja niin miehet kuin naisetkin. Aiemmin Valtiokonttori on jo maksanut sotainvalideille tarkoitetut kotipalvelut.

– Jokaiselle veteraanille tehdään palvelutarpeen kartoitus, jonka perusteella hänen asuinalueensa palveluohjaajat arvioivat mitä palveluja hän tarvitsee. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva, Koivula sanoo.

Uudistus ei oikeuta veteraanien puolisoita tai leskiä saamaan kotipalveluja maksutta, mutta veteraanin kanssa samassa kodissa asuva puoliso hyötyy toki esimerkiksi siivouspalveluista.

Rintamalotta Pirkko Palm on tyytyväinen Tammikartanon asukas.

Eniten käytetään kotiapu- ja hoivapalveluita

Forssan seudun kunnissa kotiin myönnettävät avopalvelut voivat olla esimerkiksi kotiapu- ja hoivapalveluita, päivätoimintaa, ateriapalvelua kotiin kuljetettuna tai palvelukeskuksessa, lounasseteleitä, kylvetyspalveluita, vaatehuoltopalveluita, siivouspalveluita, kauppa- ja asiointipalveluita, kuljetuspalveluita, pihatöitä, jalkahoitoa, kodin pieniä muutostöitä, turvapuhelinpalvelua, apteekissa tapahtuvaa lääkkeiden annosjakelua, apuvälineisiin liittyviä palveluita ja liikkumista tukevia palveluita, kuten taksikortti.

– Yleisimmät veteraanien käyttämät palvelut ovat kotiapu- ja hoivapalvelut sekä ateriapalvelut. Hyky aikoo hankkia veteraanien kotihoitoa pääsääntöisesti ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Koska yritykset ovat pieniä, sama tuttu kasvo voi hoitaa kaikki veteraanin tarvitsemat palvelut, kuten esimerkiksi siivouksen, asioinnin ja vaatehuollon, Koivula kertoo.

Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. On mahdollista, että myös palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa tai ryhmäkodissa asuva veteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja.

”Tammikartanossa ruoka on hyvää ja ihmiset ihania”

Tammelan Tammikartanossa asuva rintamalotta Pirkko Palm, 93, on yksi heistä, joita lakiuudistus koskee. Hän käyttää muun muassa kotihoitoa ja ateriapalveluita.

– Uudistus on hyvä asia. Olen tyytyväinen saamiini palveluihin. Tammikartanossa on hyvä asua ja on mukavaa, että olen terve. Ruoka on hyvää, ja täällä on ihania ihmisiä, Palm sanoo. FL

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic