Lounais-Häme Lounais-Häme

Vettä on tulvinut puhdistamoille yli äyräiden – Sadevesillä laimentunutta jätevettä päässyt vesistöön

Poikkeuksellisen rankat talviset vesisateet ovat työllistäneet jätevedenpuhdistamoja. Sadevedellä laimentunutta jätevettä on päässyt ohi prosessin vesistöön.
Talvikauden kovat sateet ovat työllistäneet mm. Jokioisten jätevedenpuhdistamon hoitajaa Timo Heikkilää. Kuva: Lassi Puhtimäki
Talvikauden kovat sateet ovat työllistäneet mm. Jokioisten jätevedenpuhdistamon hoitajaa Timo Heikkilää. Kuva: Lassi Puhtimäki

Märkä talvi rankkasateineen on ollut haasteellista jätevedenpuhdistamoille. Ohijuoksutuksia on sattunut eteläisessä Suomessa useammassa paikassa kuluneen talven aikana.

– On ollut niin erikoisen suuria sateita ja joka paikka vettä täyttä, että kyllähän se aiheuttaa omanlaisia ongelmia, toteaa puhdistamon hoitaja Timo Heikkilä Jokioisten kunnasta.

Lue lisää talven tulvista.

Jokioinen:

Jokioisten puhdistamolla sateisiin voi sentään reagoida muuttamalla prosessia.

– Näillä kahdella kovemmalla sateella on ollut hallittua esikäsiteltyä ohitusta, josta olen ohjeiden mukaisesti ilmoittanut Elyyn ja ympäristöpuolelle Forssaan. Mitään hallitsematonta tilannetta tai paniikkia ei ole ollut, Heikkilä sanoo. Jokioisten puhdistamo hoitaa myös Humppilan jätevedet.

Puhdistamon hoitaja joutuu ahkeroimaan, kun harmina ovat paitsi kovat virtaamat myös kylmät vedet, jotka jäähdyttävät prosessilämpötilaa. Lisäksi päivystyksen haasteena ovat olleet viikonlopuille osuneet rankkasateet.

Vuotovesipiikki on tavallinen ilmiö lumisten talvien jälkeen keväällä, kun hanget alkavat sulaa, taivaalta tulee vettä ja lämpötila lähentelee 10 astetta.

Puhdistamon hoitaja Timo Heikkilä Jokioisilta on saanut kollegojensa lailla kuluneena talvena huhkia kovien vesisateiden vuoksi. Vettä on väillä tullut liian kanssa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssa:

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella jätevesiverkoston kapasiteetti on ollut ajoittain koetuksella.

– Ohituksia ei ole tarkoituksella tehty, mutta ohitusta on tapahtunut kerran, koska vesimäärä on ollut niin paljon suuri, että se ei ole mahtunut tulemaan laitokselle. Tämä tapahtui viikko sitten lauantaina ja sunnuntaina, jolloin yhteensä vähän yli 1300 kuutiota jätevettä meni käsittelemättä Loimijokeen, summaa vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen.

Tuon ohituksen aikana tullutta jätevettä puhdistamo käsitteli lupaehtojen mukaisesti noin 37 000 kuutiota, eli ohitusveden osuus oli noin 3,5 prosenttia. Tuosta kokonaisjätevesimäärästä sadeveden osuus oli yli 80 prosenttia.

– Todella laimeasta jätevedestä on ollut kyse, Paakkonen sanoo.

Sekaviemärien osuus vähenee Forssassa hitaanlaisesti, kun verkostoa saneerataan. Paakkonen kehottaa kiinteistön omistajia tarkistamaan, mihin johtavat katto- ja salaojavetensä. Hulevedet on johdettava hulevesiviemäriin, jos sellainen kadulla on olemassa.

Somero:

Someron Vesihuollon toimitusjohtaja Kalle Maaranen arvioi haastaviksi talvikauden todella rajut sateet.

– On satanut paljon vettä ja sitä ei aina ole pystytty välittämään puhdistamolle. Ohijuoksutuksia on ollut jonkin verran suurimpien kuurojen aikana.

Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi näyttää pysyneen ohituksineen luparajoissa – varsinkin kun ohitukset ovat laimeampia vesiä.

Vetinen talvi on näkynyt myös Urjalan jätevedenpuhdistamoilla, mutta ei ole tuottanut pulmia eikä johtanut ohijuoksutuksiin. FL

Ohijuoksutukset on rekisteröitävä ja ilmoitettava

Sade-, vuoto- ja kuivatusvesien joutuminen jätevesiviemäreihin on rajoitettava lupamääräysten mukaan mahdollisimman vähäiseksi.

Puhdistamon piirissä olevan viemäriverkoston ohijuoksutus- ja ylivuotokohdissa on oltava laitteet, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti tai muu luotettava menetelmä ohijuoksutusten määrän selvittämiseen.

Ohijuoksutuksista on pidettävä kirjaa ja ilmoitettava ELY-keskukselle ja sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella ohijuoksutus tapahtuu.

Poikkeustilanteet, ohijuoksutukset ja ylivuodot puhdistamolla sekä viemäriverkostoissa lasketaan mukaan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokseen.

Merkittävistä ohijuoksutuksista on tarvittaessa ilmoitettava myös kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.

Uusimmat

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic