Lounais-Häme

Vettä parannetaan Forssassa

Forssan vesihuoltoliikelaitos on päättänyt vesiongelmien ratkaisemisen ensimmäisessä vaiheessa varustaa Paavolan alueen vesihuoltojärjestelmän paineenkorotusyksikön suodatusjärjestelmällä. Se tullaan asentamaan paikalleen vielä syksyn aikana.

-Veden sakkautuminen on ollut pahinta Paavolassa, mutta ongelmia on esiintynyt myös Vieremässä ja Tölöllä, vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelupäällikkö Jorma Lindström selvittää. Suodatusjärjestelmän asentaminen maksaa noin 30000 euroa.

Tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa laajemmille toimille.

 

Vieremän vedenottamoon ollaan suunnittelemassa veden srippauslaitosta, jonka käyttöönoton myötä veden lipeöinti voidaan lopettaa samalla kun veden happipitoisuus paranee. Lipeänkäyttö sekä matala vedenhappipitoisuus, joka johtuu pohjaveden rantaimeytymisestä, ovat edesauttaneet vesijohtoveden sakkautumista putkistossa.

Lindström korostaa, että esimerkiksi mangaanin osalta pohjaveden pitoisuudet eivät ole ylittäneet sallittuja raja-arvoja. Vettä kuitenkin vaivaa vähähappisuus, kalkki ja lipeän käyttö.

Kaikkiaan hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät miljoona euroa, josta puolet tarvitaan hankkeen ensivaiheessa.

 

Vesihuoltoliikelaitos on aloittanut vara- ja valmiusrunkoputken rakentamisen Forssan Vieremästä Jokioisille, jolloin Forssan ja Jokioisten verkostot voidaan yhdistää. Forssan osalta urakan kustannukset ovat noin 250000 euroa.

Jokioisten osalta Jokioisten vedenhankinta oy ei ole saanut kilpailutusta vietyä loppuun. Alkukesästä vedenhankintayhtiö järjesti urakasta kilpailutuksen, mutta vähäisen kiinnostuksen takia urakasta pyydetään uudet tarjoukset 1,2 kilometrin osuudelta. Yhdysvesijohto rakennetaan ilman liittymiä Vieremän ja Särkilammin vedenottamoiden välille. Kaikkiaan yhdysvesijohdon pituus on 3,7 kilometriä. Yhdysvesijohdon halkaisija on 250 millimetriä.

Jokioisten vedenhankinnan toimitusjohtaja Kari Tasala sanoo, että Jokioisten osuuden yhdysvesijohdosta pitäisi olla valmiina vuoden loppuun mennessä.

-Yhdysvesijohtoa on suunniteltu yhteistyössä Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kanssa eli myös suunnittelukustannukset on jaettu osapuolten kesken, Tasala korostaa.

Kun yhdysvesijohto on valmis, Forssan vesihuoltoliikelaitos pääsee toteuttamaan Vieremän vedenpuhdistamon saneerausta.

Jorma Lindströmin mukaan Forssan ja Jokioisten välisen yhdysvesijohdon valmistuminen helpottaa merkittävästi Vieremän vedenottamon saneerausta, koska vettä saadaan Forssan verkostoon varayhteyden kautta. Samalla päästään kokeilemaan kunnolla myös yhdysvesijohdon toimivuutta todellisissa olosuhteissa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic