Lounais-Häme

Vielä on matkaa - pohjavesi jo liki tuloillaan Portaasta Forssaan

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on tehnyt periaatteellisen linjauksen uuden vedenottamon investointiin Tammelan Portaassa ja siirtojohdon rakentamiseen Portaasta Forssaan.

Hanke tullaan suunnitelmien mukaan toteuttamaan vastuukuntamallilla, jossa Forssan kaupunki ottaa johtokunnan esityksen mukaan ensi vuoden talousarvioon sekä vuoden 2019 taloussuunnitelmaan yhteensä kolmen miljoonan euron määrärahan hankkeen toteuttamiseen.

Investointiin otettavien lainojen maksumieheksi tulee kaupungin omistama Forssan vesihuoltoliikelaitos samaan tapaan kuin jätevesipuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen sanoo, että forssalaisten vesimaksuihin ei ole vielä ensi vuonna luvassa korotuksia. Korotusten vuoro on aikaisintaan 2019.

 

Vesihuoltoliikelaitoksella on jo kiire Portaan hankkeen käynnistämiseen, koska vedenottoa koskevan lupapäätöksen mukaan – joka vahvistui Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä vasta lokakuussa 2015 – vedenotto on aloitettava Portaan Kellarimäestä viimeistään joulukuussa 2019.

Ottolupa koskee 700 kuutiometriä pohjavettä vuorokaudessa, josta Tammelan kunta on varannut omaan käyttöönsä noin 300 kuutiometriä.

FCG Konsultointi oy:n selvityksen mukaan vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen maksavat noin 1,7 miljoonaa euroa. Kun kustannuksiin lasketaan siirtoputkisto pumppaamoineen siirtolinjaston vaatimine maansiirtotöineen, kustannukset nousevat ensimmäisessä vaiheessa hieman yli kolmen miljoonan euron.

Tammelan kunnalta laskutettaisiin investoinnista 80 000 euroa vuodessa 20 vuoden ajan.

Noin kymmenen vuoden tähtäimellä suunnitelmissa on aloittaa Portaassa myös tekopohjaveden teko, joka maksaa vedenkäsittelylaitoksineen laskelmien mukaan vajaat 3,5 miljoonaa euroa.

 

Selvityksen mukaan Portaan pohjavesi maksaisi vesihuoltoliikelaitoksen omakustannushintana verkostoon pumpattuna alkuvaiheessa noin 75 senttiä kuutiometriltä. 30 vuodessa yksikkökustannus laskisi noin 50 senttiin kuutiolta. Mikäli myös kakkosvaihe toteutetaan ja vesimäärä kasvaa, yksikköhinta laskisi 30 vuodessa 40 senttiin kuutiolta.

Forssan kaupunki on jo hankkinut omistukseensa Kellarimäen pohjavesialueen, jolla vedenottamo tulee sijaitsemaan.

Paakkonen toteaa, että veden myynti ei uuden vedenottamon myötä tule lisääntymään, vaan uudella vedenottamolla ja siirtoverkon rakentamisella halutaan parantaa nykyisen vesijohtoverkoston huoltovarmuutta.

 

Ely-keskuksen 4-portaisessa luokituksessa vesihuoltoliikelaitos sijoittuu heikoimpaan 0-luokkaan. Tämä johtuu siitä, että tällä hetkellä vesihuoltoliikelaitoksella ei ole käytössään muita pohjavesialueita kuin Vieremän pohjavesialue, jolla sijaitsee kaksi vedenottamoa.

Parhaillaan vesihuoltoliikelaitos ja Jokioisten kunta ovat toteuttamassa yhteishanketta runkovesijohdon rakentamiseksi Jokioisilta Särkilammin vedenottamolta Vieremän vedenottamolle yhteensä noin 400 000 euron kustannuksin.

Kaikkiaan Vieremän vedenottamon uudistaminen spirrauslaitoksineen ja runkovesijohtojen rakentamisineen maksaa yli miljoona euroa.

Paakkosen mukaan uudistettu Vieremän vedenottamo ja siirtovesijohto Jokioisilta Forssaan otetaan käyttöön ensi vuoden alkupuolella, mikäli investointisuunnitelma hyväksytään ja rahoitus järjestyy. Ensiapuna verkostoon on asennettu suodattimia.

Uuden vesiyhteyden rakentaminen ajankohtaistui viime juhannuksen tietämillä, kun vesihuoltoliikelaitoksen vesijohtoverkostosta irronnut sakka aiheutti melkoista haittaa Paavolan, Tölön, Talsoilan ja Vieremän asukkaille. Ongelmat ovat jatkuneet jossain määrin myös syksyllä.

 

Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava sanoo, että Portaan runkovesijohdon kanssa samaan kaivantoon on tarkoitus asettaa myös jätevesiputkisto, joka kautta niin Portaan kuin Liesjärven kylien jätevedet voidaan johtaa puhdistettavaksi Forssaan. Tämä edellyttää putkiston ulottamista Portaasta aina Liesjärvelle saakka.

Kaikkiaan kustannukset nousevat noin kahteen miljoonaan euroon. jonka lisäksi jätevesiputkiston ja puhtaan veden putkiston rakentaminen Portaasta Liesjärvelle maksaa muutaman vuoden takaisten arvioiden mukaan vajaat 600 000 euroa.

-Paras vaihtoehto olisi seudullisen vesihuoltoyhtiön perustaminen, sillä Tammelassa vesiyhtiöt joutuvat uudistuksessa taloudellisesti polvilleen, Jalava sanoo.

Nyt hankkeet pitää saada kunnan ensi vuoden talousarvioon ja lähivuosien taloussuunnitelmaan. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/30928-vesihuollon-kalliit-lunnaat

Riski on realismia
Hämeen ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola sanoo Forssan vesihuollon huoltovarmuuden olleen esillä erillisissä selvityksissä jo useamman vuoden ajan. Vettä on etsitty Someroa ja Lopen Pernunnummea myöten, jossa tehtiin mittavia pohjavesiselvityksiä.Virola pitää tervetulleena, että asiassa ollaan pääsemässä käytännön toimiin Portaan pohjavesivarojen käytössä. Virola toteaa, että Vieremän pohjavesialueen ylitse kulkeva 10-tie on sen suuruinen riski, ettei pelkkään hyvään onneen enää voi luottaa. Siksi vesihuoltoliikelaitoksen varmuusluokitus on tällä hetkellä heikoin mahdollinen neliportaisessa asteikossa.Virola sanoo paineen varmuusluokituksen parantamiseen olevan kova, sillä kaupungin asukkaiden lisäksi Forssaan sijoittuu merkittävää elintarviketeollisuutta, joka käyttää tuotannossaan runsaasti vettä. Virola myöntää, että pumppausmäärä Portaan vedenottamosta on suhteellisen pieni vesihuoltoliikelaitoksen myymään vesimäärään suhteutettuna. Arkisin veden käyttö on noin 5000 kuutiometriä ja viikonloppuisin noin 3000 kuutiometriä vuorokaudessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic