Lounais-Häme

Viisi syytä perua päivystysasetus

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on laatinut alueemme kunnille lausuntopohjan, jota kunnat voivat käyttää arvioidessaan ministeriön suunnittelemaa päivystys- ja keskittämisasetusta.
Asetus pyrkii keskittämään sairaanhoidollisen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon vain isoihin yksiköihin. Se tarkoittaisi, että Forssan sairaalasta katoaisi päivystys ja leikkaustoiminnot.
Ministeriö pyytää kuntia ottamaan kantaa siihen, onko asetus niiden mielestä tarpeellinen.
Hyvinvointikuntayhtymän laatima pohja tyrmää päivystyksen ja erikoissairaanhoidon muutokset. Hyky linjaa lausunnossaan, että kaavaillut muutokset ovat uhkarohkeita ja perusteettomia.
Forssan Lehti tiivisti kuntayhtymän pitkän lausunnon viiden kohdan listaksi. Listasta ilmenee, miksi hyky ei kannata asetuksia.
1. Yhdenvertainen palveluiden saatavuus ei toteudu
Jos asetus tulee voimaan, maamme sairaalaverkko supistuu niin voimakkaasti, ettei ministeriön tavoite yhdenvertaisesta terveyspalveluiden saatavuudesta toteudu. Sen sijaan maakuntien asukkaiden palveluiden saatavuus eriarvoistuu.
Alueilla, joihin tulee vain suppea päivystys, kansalaisten matka-ajat pitenevät merkittävästi keskimääräistä enemmän. Esimerkiksi Kanta-Hämeen keskussairaalasta esitetään suppean päivystyksen sairaalaa. Laajan päivystyksen sairaala sijaitsisi Tampereella asti.
2. Tavoitellut säästöt eivät toteudu
Kun toimintoja siirretään yksiköstä toiseen, henkilökunta ei välttämättä siirry mukana. Osaamista menee hukkaan ja henkilöstöä täytyy kouluttaa muihin tehtäviin, mikä vie varoja. Riskinä on, että isojen yksiköiden päivystykset ruuhkautuvat, joten ne vaativat rekrytointeja ja investointeja.
Ministeriö on keksittämässä suun terveydenhuollon päivystystä Tampereelle, vaikka se hoidetaan tällä hetkellä arki-iltaisin kustannustehokkaasti Hämeenlinnassa iltavastaanoton yhteydessä. Jos päivystys säilyisi arki-iltaisin omassa maakunnassa, asiakasmaksutulot jäisivät seudulle eivätkä yliopistosairaalan kustannukset rasittaisi maakuntaa.
Pitkällä aikavälillä hoitokustannukset pysyvät maltillisimpina, jos palvelut tarjotaan lähellä. Mikäli palvelut karkaavat kauas, pitäisi monet Forssan seudun asiakkaat kuljettaa Hämeenlinnaan pientenkin asioiden vuoksi. Tämä aiheuttaa matkakustannuksia.
3. Lääketieteelliset perusteet puuttuvat
Lakiesitystä perustellaan myös sillä, että päivystyksessä pitäisi olla mahdollisuus laboratoriotutkimuksiin ja röntgenkuvaukseen ympäri vuorokauden. Nämä palvelut eivät kuitenkaan ole välttämättömiä yöaikaan. Esimerkiksi forssalaisen murtunut nilkka voidaan lastoittaa yöllä Forssan sairaalassa ja pyytää potilas aamulla röntgenkuvaukseen sen sijaan, että hänet kuljetettaisiin Hämeenlinnaan keskellä yötä odottamaan moneksi tunniksi röntgeniin pääsyä ennen kuin hoito aloitetaan. 
4. Asetus ei perustu aitoihin laskelmiin. Forssan seudulla hoidetaan potilaat tehokkaasti
Ministeriö suunnittelee leikkaustoimintojen keskittämistä isoihin yksiköihin. Lain toteutuminen tarkoittaisi, että leikkaustoiminnot siirrettäisiin pois Forssan sairaalasta. Keskittämistä perustellaan isojen yksiköiden paremmalla laadulla.
Lakiesitys lähtee siitä, että kaikkien aluesairaaloiden toiminta olisi nykytilanteessa tehotonta, kallista ja laadultaan huonoa. Näin ei kuitenkaan ole Forssan seudulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan Forssan sairaala on kokoluokassaan kolmanneksi tuottavin. 
5. Laki heikentäisi Forssan seudun elinvoimaa
Sairaanhoitopalveluiden keskittäminen suuriin yksiköihin tarkoittaisi sitä, että työpaikkoja vähenisi ja koko maakunnan elinvoima heikkenisi. Kirurgit työskentelisivät mieluiten laajan päivystyksen sairaaloissa kuten Tampereella, jolloin työvoimaa voisi olla vaikea saada suppean päivystyksen maakuntaan. Seurauksena on, että esimerkiksi Kanta-Hämeessä ei tulevaisuudessa tarjottaisi erikoissairaanhoidon palveluita. 
Forssassa muutos johtaisi työpaikkojen menettämiseen, seudullisten palveluiden selkeään heikentymiseen ja elinvoiman laskuun.
Jokioisten kunta on jo päättänyt lähettää ministeriölle oman lausuntonsa Hykyn pohjan mukaisesti. Muut alueemme kunnat päättävät lausunnostaan syyskuun alkuun mennessä. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti