Lounais-Häme

Viranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrä väheni viime vuonna

Viranomaisten tietoon tuli vuonna 2017 noin 456 000 rikosta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna, kertoo perjantaina julkaistu Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) vuosikatsaus.

Krimon mukaan poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt 1990-luvun alusta asti, mutta eri rikoslajeissa kehitys on ollut osin erisuuntaista. Esimerkiksi petosten, etenkin maksukorttipetosten määrä on lisääntynyt viime vuosia lukuun ottamatta.

Henkirikokset ovat vähentyneet 1990-luvun puolivälistä alkaen, mutta raiskausrikosten määrä on puolitoistakertainen verrattuna 2000-luvun loppuvuosiin. Pahoinpitelyjen määrä kasvoi 2010-luvulle asti, mutta vuodesta 2012 määrä on vähentynyt selvästi, katsaus kertoo.

Rikollisuuden muutoksiin ovat Krimon mukaan vaikuttaneet muun muassa väestön vanheneminen, tietotekniikan kehitys ja maahanmuutto.Internet lisännyt rikoksentekomahdollisuuksia lasten hyväksikäytöissäViranomaisten tietoon tulleiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nousun taustalla on Krimon mukaan ainakin osittain vuosia sitten tapahtuneet perheensisäiset tai muut hyväksikäyttösarjat, joista on tehty ilmoitus. Määrän kasvu selittyy myös ilmoitusalttiuden kasvulla ja viranomaistyön tehostumisella. Myös internet on lisännyt mahdollisuuksia lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalirikollisuudessa.

Koululaiskyselyjen perusteella lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viimeisen 25-30-vuoden aikana kokonaisuudessaan vähentyneet.Kameravalvonta narauttaa yhä useamman kaahaajanRikokset vähenivät, mutta liikennerikkomusten määrä kasvoi viime vuonna. Tällöin kirjattiin 406 000 liikennerikkomusta, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2016.

Krimon mukaan liikennerikkomusten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti sen jälkeen, kun ylinopeuksia valvova automaattinen kameravalvonta otettiin käyttöön 2000-luvulla.

 

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti