Lounais-Häme Forssan seutu

Voimajohtoreitistä vielä köydenvetoa Minkiöllä – Uusi 400 ja 110 kilovoltin voimajohto siirtyy yhteispylväisiin Forssan ja Huittisten välillä

Uusi 400 ja 110 kilovoltin voimajohto siirtyy yhteispylväisiin Forssan ja Huittisten välillä.
Nykyiset voimajohdot pylväineen korvataan yhteispylväin, joissa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Minkiöllä on kolme vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Nykyiset voimajohdot pylväineen korvataan yhteispylväin, joissa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Minkiöllä on kolme vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille 69 kilometrin matkalle. Uusi voimajohto voidaan rakentaa 400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena nykyisten voimajohtojen maastokäytäviä hyödyntäen.

Vanha 110 kilovoltin voimajohto puretaan Forssan ja Huittisten sähköasemien väliltä.

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan Huittisten sähköaseman läheisyydessä ja Jokioisten Minkiöllä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia palautteen perusteella.

Yksi pois, kaksi tilalle

YVA-käsittelyssä Minkiön mahdollisista reittilinjauksista poistui itäinen vaihtoehto, koska uudet pylväsrakenteet eivät mm. sovi filmatisoitavan Jokioisten museorautatien lähimaisemaan eivätkä Luonnonvarakeskuksen koemaille.

Tarkastelussa on nyt kolme vaihtoehtoa. On alkuperäinen läntinen vaihtoehto, joka kulkisi nykyistä keskimmäistä voimajohtolinjaa (110 kV) pitkin. Poistuneen itäisen vaihtoehdon tilalle on tullut uusi lounainen vaihtoehto, joka kulkisi nykyistä 400 kV:n linjausta pitkin. Lisäksi tarkastelussa on kombovaihtoehto, joka alkumatkan kulkisi nykyistä keskimmäistä (110 kV) linjaa ja Minkiön aseman lähellä siirtyisi lounaiselle linjalle hiukan kauemmas asutuksesta.

– Nyt on siis otettu kaksi uutta vaihtoehtoa, kun yksi on tiputettu pois, kuvaa tekninen asiantuntija Pasi Saari Fingridistä.

Yleisötilaisuudessa voi kertoa mielipiteensä

Kolmesta vaihtoehdosta mikään ei ole etusijalla. Tulevan yleisötilaisuuden jälkilöylyinä viranomaiset antavat lausuntonsa selvityksestä ja ihmiset voivat kertoa mielipiteensä.

Fingrid päättää mielipiteiden, lausuntojen ja viranomaisnäkemyksen pohjalta Minkiön reittivaihtoehdoista tämän vuoden lopulla tai sitten ensi vuoden alussa.

– Tämä YVA-menettely on meille hyvin tärkeä työkalu vaihtoehtojen valinnassa, Pasi Saari toteaa.

Huittisten–Forssan uusi voimajohtoyhteys rakennetaan vuosina 2023–2025. Parasta aikaa rakentamiselle on talvikausi. Hankkeen kustannusarvio on parikymmentä miljoonaa euroa.

– Aikataulu on meille tiukka, kun meillä on paljon hankkeita eri puolilla Suomea. Sitä on vaikea lähteä yhtään ainakaan aikaistamaan, Saari sanoo.

Uudella yhteydellä lisää sähkönsiirtokapasiteettia

Forssan seudulla vallitsevaksi pylvästyypiksi on tulossa peltopylväs, joka korvaa pellolla harukselliset pylväät.

Peltopylväs vähentää haittoja maanviljelylle ja maankäytölle. Peltopylväässä ei ole haruksia vaan niin leveät jalat, että niiden alta mahtuu ajamaan puimurillakin. Lisäksi pylväsväli kasvaa pellolla noin 350 metriin.

Johtokäytävän leveneminen nykyisestä noin 14 metrillä näkyy metsämaastossa.

Ulkopuolinen lunastustoimikunta määrittelee asiaankuuluvat korvaukset maanomistajille.

Jokioisilla Loimijoen yli menee nyt kaksi voimajohtoa. Molemmat ylityskohdat hyödynnetään myös uuden voimajohdon rakentamisessa.

Forssan päässä voimajohto kulkee uusien suunnitelmien mukaan vähemmän rakennettua ja metsäistä koillispuolta, vaikka aiemmin johtovaraus oli Uusioaineksen puolella. Ratkaisu antaa tilaa myös alueen kaavoitukselle.

Uusi voimajohtoyhteys lisää sähkönsiirtokapasiteettia Suomessa länsi- ja etelärannikon välillä sekä parantaa energiatehokkuutta. FL

Sähköinen yleisötilaisuus

Forssan ja Huittisten välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.5. klo 18–20.

Linkki yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon ja Fingridin verkkosivuilta. Esim. www.fingrid.fi/huittinen-forssa.

Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta.

Tilaisuudessa on edustus Fingridistä, VS:n ely-keskuksesta ja konsulttiyhtiö AFRY:sta.

Tallennettavan tilaisuuden voi katsoa myös myöhemmin.

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic