Lounais-Häme Forssan seutu

Voimajohtoreitti suunnitellaan Minkiöllä lounaisen vaihtoehdon mukaisesti – Läheisyydessä on vähiten asutusta

Jatkosuunnittelu alkaa vuonna 2021 maastotutkimuksilla.
Kuvituskuva. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuvituskuva. Kuva: Lassi Puhtimäki

Fingrid on valinnut Huittisten ja Forssan välisen voimajohtohankkeen jatkosuunnitteluun Jokioisten Minkiöllä lounaisen voimajohtoreitin ja Huittisten sähköaseman läheisyydessä itäisen reitin. Päätöksenteossa hyödynnettiin ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelyn ja sen vuorovaikutuksen tuottamaa tietoa. YVA-yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja hankkeen merkittävimmistä vaikutuksista aiemmin elokuussa 2020.

Jokioisten Minkiöllä reilun neljän kilometrin osuus suunnitellaan lounaisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Läheisyydessä on vähiten asutusta ja muuhun käyttöön vapautuu yli neljä kilometriä nykyisen voimajohdon maastokäytävää, millä on myönteisiä vaikutuksia asutukseen ja maisemaan. Myös tämä johtoreitti perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saatuun palautteeseen ja osoittaa sen vaikuttavuutta ja merkitystä kantaverkon voimajohtohankkeissa.

Jatkosuunnittelu alkaa vuonna 2021 maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Tässä vaiheessa ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2025.

Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan. Hankkeessa hyödynnetään alueen nykyisten kantaverkon voimajohtojen maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Kolsi–Forssa. Vaikutusten lieventämiseksi useita vanhan voimajohdon osuuksia, yhteensä noin 11 kilometriä, siirretään omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen.

Aiheesta aiemmin: Voimajohtoreitistä vielä köydenvetoa Minkiöllä – Uusi 400 ja 110 kilovoltin voimajohto siirtyy yhteispylväisiin Forssan ja Huittisten välillä (FL 17.5.2020)

Uusimmat

Näkoislehti

1.10.2020

Fingerpori

comic