WWF: Arktiselle liiketoiminnalle luotava pelisäännöt

Helsinki
26.11.2018, 01:08

Kotimaa

WWF vaatii tuoreessa raportissaan, että arktisen alueen sijoituksia on ohjattava ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta. Luonnon monimuotoisuus on järjestön mukaan turvattava arktisilla alueilla esimerkiksi uusilla suojelualueilla.
Meriliikenteen ympäristövaikutuksia olisi vähennettävä luopumalla raskaan polttoöljyn käytöstä. Lisäksi WWF haluaa vahvistaa arktisen neuvoston roolia ja parantaa alkuperäiskansojen mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.
Arktisen merijään sulaessa yhä uusia alueita vapautuu liiketoiminnalle. Getting it right in a new ocean -raportissa WWF antaa suosituksia arktisen alueen siniselle taloudelle. Sinisellä taloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa taloutta kehitetään merialueilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic