Lounais-Häme Humppila

Humppilan kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn markkinointistrategian

Humppilan kunnanhallitus hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan kunnan päivitetyn markkinointistrategian.
Humppila pyrkii parantamaan kuntalaisten viihtyvyyttä uuden markkinointisuunnitelman avulla. Kuva: Tapio Tuomela
Humppila pyrkii parantamaan kuntalaisten viihtyvyyttä uuden markkinointisuunnitelman avulla. Kuva: Tapio Tuomela

Humppilan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan Humppilan kunnan markkinointistrategian. Uusi strategia sisältää myös kunnan ulkoisen ja sisäisen markkinoinnin markkinointisuunnitelmat. Suunnitelmat ulottuvat vuoteen 2020 saakka.

Kunnallisen markkinoinnin tehostamisen tarve nousi esille Humppilan kunnanvaltuutettujen keskuudessa viime vuoden lokakuussa Forssan seudun elinvoimaohjelmasta käydyn keskustelun yhteydessä. Markkinoinnin tavoitteiden kirkastamiseksi kunnanhallitus nimesi markkinointityöryhmän, joka koostui luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Strategian päivittäminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen kuuluvat Humppilan kunnanhallituksen kuluvan vuoden tavoitteisiin. Humppilan hallintojohtaja Susanna Hokkasen mukaan erottautuminen muista kunnista on nykypäivänä hyvin haastavaa, koska kaikki maaseutukunnat ovat melko samantyyppisiä ja kaikilla on tarve houkutella uusia asukkaita ja yrittäjiä kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

– Strategian keskeinen rooli on selkeyttää kunnan markkinointia. Tarkoituksena on keskittää voimavarat tiettyihin markkinointikohteisiin ja lopettaa satunnainen sohiminen, hallintojohtaja kiteyttää.

Humppilan kunnan visio on tulevina vuosina olla elinvoimainen ja yrittäjämyönteinen eteenpäin katsova kunta, joka on aktiivinen toimija kuntalaisten ja yrittäjien hyväksi. Humppilan kuntavisiossa korostetaan myös kunnan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Markkinointistrategiassa Humppilan vetovoimatekijöiksi on nostettu muun muassa maaseudun rauha, hyvät lähipalvelut ja sen alueella sijaitsevat lähimatkailukohteet. Kunnan heikkouksiksi luetellaan puolestaan heikko taloustilanne, vähäinen joukkoliikenne ja asuntojen korkea vuokrataso.

Suunnitelmassa esitellään myös SWOT-analyysin muodossa kunnan tulevaisuus- ja uhkakuvat. Kuntaa uhkaavina negatiivisina ilmiöinä nähdään strategiassa kunnan itsenäisyyden menettäminen sekä asukasmäärän lasku ja työttömyyden lisääntyminen.

Humppila aikoo tehostaa sisäistä markkinointiaan yhteistyössä yhdistyksien ja yrittäjien kanssa. Tavoitteena on kehittää erilaisia markkinointitempauksia ja -keinoja yhteistuumin.

– Sisäisen markkinoinnin olennaisin tehtävä on luoda positiivista me-henkeä kaikkien humppilalaisten keskuudessa. Sen tarkoitus on myös parantaa kunnan asukkaiden tyytyväisyyttä omaan kotikuntaansa ja samalla viestiä positiivista kuvaa myös ulkopuolisille, Hokkanen sanoo.

Ulkoisen viestinnän osalta markkinointityöryhmän katseet ovat kiinnittyneet Humppilan tunnettavuuden parantamiseen. Sitä pyritään parantamaan tienvarsimainonnan ja uuden markkinointimateriaalin avulla. Myös uusia yrityksiä houkutellaan Humppilaan terminaali- ja logistiikka-alueen markkinoinnin käynnistämisen avulla sekä kontaktoimalla yrityksiä puhelimitse. FL

Kaupallinen yhteistyö

Uusimmat