Lounais-Häme

Yhteisyrityskään ei ehkä pelasta leikkaustoimintaa

Forssan sairaalan leikkaustoiminta ja yöpäivystys ovat päättymässä siirtymäajan jälkeen 1. tammikuuta 2018. Tasavallan presidentin vahvistama terveydenhuoltolain muutos johtaa siihen, ettei leikkaustoiminnan ja yhteisyöpäivystyksen jatko Forssassa ole mahdollista Oma Hämeen maakuntamallilla, sanoo Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heino.

Leikkaustoiminnan ja yhteisyöpäivystyksen säilymisen ainoana mahdollisuutena on Heinon mukaan yhteisyrityksen perustaminen. Sekään ei välttämättä takaa palvelujen säilymistä Forssassa, mutta saattaa antaa siihen mahdollisuuden. Aloite on Heinon mukaan otettava nyt yhä selvemmin omiin käsiin ja tilanne arvioitava, kun yritykset jättävät tarjouksensa.

Yhtymähallitus tekee tammikuun lopulla päätöksen siitä, esittääkö se kunnille yhteisyrityksen perustamista vai ei. Jos päätös on puoltava, kuten Heino ounastelee, asia siirtyy Forssan seudun viiden kunnan valtuustojen päätettäväksi helmi-maaliskuun aikana.

-Jos kunnat päättävät tarttua yhteisyritykseen, sen aloituspäivä on 1. lokakuuta 2017. Jos päätös venyy, leikkaustoiminta lakkaa 1. tammikuuta 2018. Yhteisyrityksen perustaminen on mahdollista myöhemmässäkin vaiheessa, mutta kerran alasajetun leikkaustoiminnan käynnistäminen on vaikeaa ja epävarmaa, Heino sanoo.  

Jos kunnat sanovat yhteisyritykselle ei, hykyn toiminta päättyy vuoden 2019 alusta ja toiminta Forssan seudulla siirtyy Oma Hämeen maakuntamallin alaisuuteen.

Leikkaustoiminnan ja yhteisyöpäivystyksen päättyminen Forssan sairaalassa olisi Heinon mukaan hykylle ja sen toiminnalle kohtalokasta. Heinon mukaan leikkaavien erikoisalojen lääkärit todennäköisesti poistuisivat, koska eivät pääse tekemään perustehtäväänsä eli leikkaamista. Hyvinvointikuntayhtymän kattavat lähipalveluina tarjottavat erikoislääkäripoliklinikat supistuisivat merkittävästi ja potilaat joutuisivat hakemaan palvelunsa Hämeenlinnasta.

Leikkaustoiminnan välittömässä vaikutuspiirissä on parikymmentä henkilöä. Yöpäivystyksen lakkautuksen henkilöstövaikutukset ovat marginaaliset, eivätkä todennäköisesti johtaisi vähennyksiin, vaan henkilöstön tilanne pystytään sopeuttamana muulla tavalla. Henkilöstön turvana on toistaiseksi Hykyn perustamiseen liittyvä irtisanomissuoja, joka ulottuu vuoden 2018 loppuun.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän koko henkilöstömäärä on 1200, tästä reilusti alle puolet on sairaalan henkilöstöä.

-Pitkällä tähtäimellä on mielestäni realistisesti nähtävä myös se vaihtoehto, että näin merkittävä toimintaprofiilin muutos johtaa toiminnan kuihtumiseen ja sairaalan alasajoon. Sairaala olisi ehkä viiden vuoden aikajänteellä vain varjo entisestään, jolloin henkilöstövaikutukset ovat huomattavat. Puhutaan varmastikin jo muutamasta sadasta työpaikasta.

Yhtymähallitus on käynyt yhteisyrityksen kumppaniehdokkaiden kanssa neuvotteluja, joissa on tuotu esille molempien osapuolien toiveita ja ajatuksia. Yhtymäjohto on kertonut ehdokkaille, mitä asioita laadullisin perustein tehtävässä valinnassa painotetaan. Hykyn vaatimukset ovat tosi kovat ja niissä piilee riski, että kaikki kumppaniehdokkaat eivät jätä edes tarjouspyyntöä.

-Neuvotteluissa tähdättiin siihen, että kumppaniehdokkailla olisi riittävästi tietoa meistä ja mahdollisimman moni tarttuisi yhteistyöhön jättämällä mahdollisimman järkevän tarjouspyynnön. Tärkeimpänä painotettavana asiana pidetään realistista ja toteuttamiskelpoista ehdotusta siitä, miten yhteisyöpäivystys ja leikkaustoiminta voitaisiin säilyttää.

Sopimukseen kirjataan kaksi tärkeää asiakirjaa, osakas- ja palvelusopimus. Osakassopimukseen kirjataan omistusosuudet, yhteistyökumppani 51 prosenttia ja hyky 49. Hallituspaikat jaetaan 5-5 yrityksen ja kuntien edustajien kesken. Merkittävimpien päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan tai neljän viidesosan enemmistö.

-Palvelusopimukseen on kirjattu nykyinen toimipistepalveluverkko. Sen karsiminen onnistuu vain yksimielisellä päätöksellä. Kuntakohtaisissa muutoksissa vaaditaan kyseisen kunnan hyväksyntä vaikka yhtiön hallitus päätöksen tekeekin, Heino sanoo. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti