Lounais-Häme

Yksityiskohdat pyörätiestä valmiina

Riihivalkaman koulun ja Kydön välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on valmistunut ja sitä esiteltiin tiistai-iltana kiinnostuneille Tammelassa.

Jos kevyen liikenteen väylä tullaan rakentamaan, se rakennetaan kulkemaan Riihivalkaman koululta Nuutinkulmantien itäpuolella. Syynä on suunnittelusta vastanneen Destia oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Sami Snellmanin mukaan ennen kaikkea se, että näin väylä kulkee koulun puolella, eikä lasten tarvitse ylittää Nuutinkulmantietä. Toisena syynä Snellman mainitsee sen, että itäpuolella väylällä on vähäisempi vaikutus kiinteistöjen piha-alueisiin.

Kun tullaan Nuutinkulmantien ja Papinsillantien risteykseen, kevyen liikenteen väylä ylittää Papinsillantien ja siirtyy kulkemaan Papinsillantien länsipuolelle eli Forssan puolelle. Papinsillantie ylitetään suojatietä pitkin ja nopeusrajoitus lasketaan nykyisestä 60:sta 50 kilometriin tunnissa.

-Suojatien kohdalle voidaan pohtia turvallisuuden lisäämiseksi keskisaareketta. Alikulun rakentamiseen liikennemäärät Papinsillantiellä ovat liian vähäiset, siitä kulkee keskimäärin 1 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hidasteita maantielle ei lähtökohtaisesti rakenneta, Snellman kertoo.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen länsipuolelle Papinsillantietä johtuu pääosin siitä, että tällä suunnittelulla päästään hyödyntämään jo olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää. Osasyynsä on myös sillä, että Papinsillantien ja Tammelantien liittymäkohdan läheisyydessä on maakuntakaavaan merkitty maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Muinaismuistoja reitin varrella ei ole.

 

Tultaessa Papinsillantien ja Tammelantien risteykseen liikennejärjestelyjä pitää tehdä enemmänkin. Nykyinen väistötila poistetaan Tammelantien pohjoispuolelta eli Forssaan päin ajettaessa, koska suojatien yhteydessä ei saa olla väistötilaa. Risteyksen Forssan puoleiseen päähän rakennetaan suojatie risteyksen ja linja-autopysäkin väliin. Molemmin puolin risteystä Tammelantielle on tulossa keskisaarekkeet. Lisäksi nopeusrajoitus lasketaan suunnitelmassa nykyisestä 60:sta 50 kilometriin tunnissa.

Papinsillan kohdalle suunnitelmassa on tulossa oman kevyen liikenteen siltansa. Ajoneuvoille tarkoitetun ja kevyen liikenteen siltojen väli on Snellmanin mukaan noin 15 metriä. Sillan kohdalla kevyen liikenteen väylä on kaiteesta kaiteeseen mitattuna 4,5 metriä leveä, muilla kohdilla väylän leveys on 3 metriä.

Snellmanin mukaan kevyen liikenteen väylän rakentamisesta jo rakennetun kunnallistekniikan päälle vältetään. Muutamissa paikoissa kierretään vesi- ja viemäriputket sekä pari pumppaamoa. Kevyen liikenteen väylän ja ajoväylän väliin jätetään 3-10 metriä leveä nurmikaista, jonka olla viemäriputket kulkevat.

Kevyen liikenteen sillan rakentamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta Nuutinkulmantiellä ja Papinsillantiellä. Tosin Snellmanin mukaan Nuutinkulmantiellä ei ole sattunut vuosien 2012-16 aikana yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Papinsillantiellä on kyseisten vuosien aikana sattunut viisi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Näistä kaksi on peurakolareita, loput kolme peräänajoja tai kohtaamisonnettomuuksia. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei Papinsillantielläkään ole sattunut.

 

Kevyen liikenteen väylän kokonaiskustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Tästä sillan osuus on 400 000 euroa. Tammelan kunnan tekninen johtaja Hannu Jalava kertoo, että suunnitelmasta odotetaan vielä kommentteja kuntalaisilta. Ennen hyväksymistä Uudenmaan Ely-keskus asettaa suunnitelman virallisesti nähtäville. Jalavan mukaan hyväksyntä riippuu Ely-keskuksen kiireistä, mutta Jalava olettaa, että se voisi tapahtua ensi vuoden aikana.

Rakentamisvalmiudessa kevyen liikenteen väylä olisi Jalavan mukaan syksyllä 2019.

-Poliittiset päättäjät päättävät, milloin väylä lopulta rakennetaan. Epäilen, että tässä taloudellisessa tilanteessa sen rakentamisessa otetaan aikalisä, Jalava sanoo. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic