Lounais-Häme

Ylen MOT: Envor rikkoo yhä ympäristömääräyksiä Forssassa

Juha Strandberg: Jätevesien käsittelyyn satsattu Forssassa miljoonia euroja kolmen vuoden aikana.
EKOenergia tiedotti perjantaina, ettei Envor Biotechin tuottamaa energiaa saa toistaiseksi myydä ympäristömerkin alla. Arkistokuva

Yle TV1:n MOT-ohjelma käsitteli maanantai-iltana Forssassa toimivan Envor Biotech Oy:n toimintaa. MOT käsitteli Envorin toimintaa Forssassa myös kolme vuotta sitten, ja uudessa ohjelmassa keskityttiin siihen, onko yrityksen toiminta muuttunut.

Ohjelman pääväittämät voi tiivistää kahteen kohtaan: Envor rikkoo edelleen Hämeen Ely-keskuksen ympäristömääräyksiä Forssassa ja käy viivytystaitelua valittamalla Ely-keskuksen päätöksistä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen.

Ohjelman mukaan Envorilla on ollut vaikeuksia pysyä ympäristöluvassa määritellyissä raja-arvoissa varsinkin jäteveden typpipitoisuuden osalta. Rikkomuksia on myös jätteiden vastaanotossa, varastoinnissa ja käsittelyssä. Toiminnan katsottiin kuitenkin kehittyneen.

Envorin edustajat kommunikoivat MOTin tekijöiden kanssa vain sähköpostitse. Ohjelmassa näytetyssä sähköpostiotteessa Envor katsoi, että Hämeen Ely-keskuksen valvonta poikkeaa heidän kohdallaan muiden vastaavien toimijoiden valvonnasta.

– Ely-keskuksen tulkinnat ympäristönsuojelulaista ja ympäristöluvastamme ovat virheellisiä. Sen tähden joudumme turvautumaan oikeuteemme hakea niihin muutoksia valittamalla hallinto-oikeuteen, Envor vastasi sähköpostissaan.

MOT:n laskelmien mukaan Envor Biotech oli saanut kolmen viime vuoden aikana Hämeen Ely-keskukselta kuusi virallista kehotusta korjata toimintaa ympäristöluvan mukaiseksi ja lukuisia määräyksiä hallintopakon nojalla.

Forssan Lehti tavoitti Envor Groupin toimitusjohtaja Juha Strandbergin maanantai-iltana.

Mihin perustuu näkemyksenne, että Envor Biotechiä kohdellaan ympäristöraja-arvojen osalta eri tavoin kuin muita vastaavia toimijoita?

– Lupa-arvot vaihtelevat eri ely-keskusten alueilla ja typpiarvorajat ovat täällä tiukempia kuin muualla.

– Osasyynä tekemiimme valituksiin on se, että odotamme aluehallintoviranomaiselta uutta ympäristölupapäätöstä raja-arvoihin liittyen. Hakemus on ollut vireillä vuodesta 2016, Strandberg mainitsee ja toivoo päätöksen tulevan tämän vuoden puolella.

Strandbergin mukaan jätevesien käsittely sujuu Forssassa pääsääntöisesti onnistuneesti nykyisilläkin raja-arvoilla.

– Envor on investoinut viime vuosien aikana Forssassa lähes kolme miljoonaa euroa jätevedenkäsittelyprosessiin. Vuoden aikana raja-arvojen ylityksiä on ollut muutama, ja ne ovat liittyneet prosessihäiriöihin.

Ohjelmaan haastateltu Hämeen Ely-keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen tiivisti raja-arvojen määrittelyn ja niiden noudattamisen seuraavasti.

– Kyse on vain siitä, että ympäristöluvalla on asetettu ne perusvaatimukset, ettei toiminta aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle.

Minkälainen kuormittaja Envor on Forssassa, Juha Strandberg?

– Olemme me jonkin tason kuormittaja, koska käsittelemme orgaanista ainesta, jonka käsittelystä vapautuu typpeä. Prosessi toimii kuitenkin pääsääntöisesti hyvin. Jätteiden varastoinnin ja käsittelyn suhteen olemme normaali ympäristöalan toimija.

Strandberg on eri linjalla MOTin kanssa siitä, että Loimijoen kunto heikkenee Forssan jätevedenpuhdistamon jälkeen Envorin toiminnan seurauksena.

– Jätevedenpuhdistamon mukaan heillä ei ole ollut ongelmia meidän jätevesiemme käsittelyssä ja maksamme korotettua jätevesimaksua kuormituksemme mukaan.

 

MOT kertoi lisäksi, että Envoria koskeva syyte ympäristön turmelemisesta jätevesiin liittyen on parhaillaan oikeuskäsittelyssä. Jutun pääkäsittely alkaa ensi viikolla. Hämeen poliisin mukaan myös tutkinta jätteen käsittelyn ja varastoinnin suhteen on loppusuoralla.

Molemmissa tapauksissa käsitellään raja-arvojen rikkomisia, jotka tapahtuivat edellisen Envoria käsitelleen MOT-ohjelman aikoihin.

Vastineena MOT-ohjelmalle Envor aikoo lisätä avoimuutta tiedottamisessa. Yhtiö julkaisee muun muassa jätevesiraportit jatkossa nettisivuillaan. FL

 

Fingerpori

comic

Näkoislehti

27.2.2020

Uusimmat