Lounais-Häme Tammela

Ympäristölautakunnalta lausunto Tammelan Kydön alueesta: "Hulevedet tulee imeyttää ensisijaisesti maaperään tontilla"

Asemakaavassa alueelle on osoitettu viisi erillispientalotonttia ja neljä asuinpientalotonttia merkinnällä.
Tammelan ympäristölautakunnan lausunto koskee hulevesiä. Arkistokuva. Kuva: Tapio Tuomela
Tammelan ympäristölautakunnan lausunto koskee hulevesiä. Arkistokuva. Kuva: Tapio Tuomela

Kydön alue on Tammelassa suosittu asuinalue, jossa tonttien kysyntä on jatkunut melko tasaisesti taloudellisista olosuhteista riippumatta. Varmistaakseen alueen tonttitarjonnan tulevaisuudessakin kunta on päättänyt ostaa kaksi maa-aluetta laajentamaan alueen kortteleita 734 ja 735. Ostettavat maa-alueet ovat 18 250 neliön Autionpelto ja 3607 neliön Riihiaho.

Asemakaavassa alueelle on osoitettu viisi erillispientalotonttia ja neljä asuinpientalotonttia merkinnällä. Lisäksi kaava-alueeseen on otettu mukaan yksi yksityisen maanomistajan omistama kiinteistö, ja kunta rakentaa alueen liikennöintiä varten Kaarlentien jatkeen.

Tammelan kunnan ympäristölautakunta päätti antaa Kydön alueen kortteleiden 734, 735 ja 735b kaavaehdotuksesta lausunnon. Sen mukaan kaavaan tulee varata riittävän suuria viheralueita, jotka mahdollistavat tarvittavien hulevesirakenteiden sijoittamisen.

Lausunnon mukaan kaavamääräyksissä tulee edellyttää, että tontilta muodostuvat hulevedet tulee imeyttää ensisijaisesti maaperään tontilla, jotta vedet eivät lisää hulevesiverkostoon johdettavia vesimääriä. Kaavan ehdotusvaiheessa pitää olla arvioitu alueen kautta kulkevien ja alueella syntyvien hulevesien määrä ja niiden hallitsemiseksi tarvittavat menetelmät ja aluevaraukset. FL

Uusimmat

Näkoislehti

26.5.2020

Fingerpori

comic