Lounais-Häme

Ympäristölupa kallion murskaamiseen

Forssan ympäristölupalautakunta on myöntänyt Jokioisten Maanrakennus oy:lle ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Ratasmäessä.

Lupa koskee kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta 18 hehtaarin tontilla.

Tonttia tehdään teollisuustontiksi. Kiviainesta käytetään tontin rakentamiseen ja Forssan kaupungin alueella toimivien rakennusyritysten projekteihin.

Ratasmäen alue sijaitsee Haudankorvan kylässä, noin kolme kilometriä Forssan keskustasta etelään.

Alue ei ole pohjavesialuetta eikä lähettyvillä ole suojelualueita tai luonnonsuojelulain mukaisten suojeltavien lajien elinympäristöjä.

Louhinta-alueen ympärillä on aukkohakattua metsää, jolla kasvaa taimikkoa. Metsän lisäksi alueella on teollisuutta.

Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 750 metrin päässä ottoalueen itäpuolella. Pohjoisen puolella lähimpiin taloihin on matkaa kilometrin verran ja etelän reilu kilometri.

Ratasmäen asemakaava on tullut voimaan viime vuonna. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa on myönnetty viime kuussa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti