Lounais-Häme Forssa

Ympäristölupalautakunta puoltaa Ympäristöurakointi oy:lle valituslupaa KHO:een

Ympäristölupalautakunta: valitusluvan myöntämiselle Ympäristöurakoinnille on perusteet.
Lepistönmäen metsätiellä suoritettiin katselmus vuonna 2016. Maaoikeus antoi tuolloin Forssan Ympäristöurakointi oy:lle tienkäyttöoikeuden murskeen kuljettamiseen ja palautti Hevossillalle maksettavat korvaukset Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunnan tiejaoston käsiteltäväksi. Kuva: Tapio Tuomela
Lepistönmäen metsätiellä suoritettiin katselmus vuonna 2016. Maaoikeus antoi tuolloin Forssan Ympäristöurakointi oy:lle tienkäyttöoikeuden murskeen kuljettamiseen ja palautti Hevossillalle maksettavat korvaukset Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunnan tiejaoston käsiteltäväksi. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan Ympäristöurakointi oy on hakenut valituslupaa ja tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle kallio- ja kiviaineksen ottoa ja murskausta koskevassa ympäristölupa-asiassa. Forssan ympäristölupalautakunta antoi eilen korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se katsoo, että valitusluvan myöntämiselle on riittävät perusteet ja että Ympäristöurakoinnille tulisi siksi myöntää valituslupa. Lautakunta näkee asiassa myös ennakkopäätöksen tarpeen.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Forssan ympäristölupalautakunnan antaman lupapäätöksen lähellä Hevossillan museotilaa suoritettavasta kallion louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta viime vuoden lopulla (FL 9.12.2018). Hallinto-oikeus perusteli hylkäämispäätöstä muun muassa sillä, ettei meluntorjuntasuunnitelma ollut uskottava meluvallien osalta.

Ympäristölupalautakunta toteaa antamassaan vastineessa, ettei sillä ole ollut perusteita kyseenalaistaa Ympäristöurakointi oy:n esittämiä meluntorjuntatoimia.

– Korkeimman hallinto-oikeuden olisi aiheellista arvioida, antaako kyseinen suunnitelma ja sen perusteena oleva menetelmä riittävän oikeusvarmuuden asiassa, lausunnossa todetaan.

Vaasan hallinto-oikeus perusteli päätöstään myös sillä, ettei toiminnan kieltäminen kesäkuukausina vähennä naapuruussuhdelain tarkoittamaa haittaa, koska Hevossilta oy:n toiminta on ympärivuotista ja koska suunniteltu liikennereitti kulkisi Hevossillan toiminta-alueen halki. Näin ollen suunniteltua toimintaa ei olisi hallinto-oikeuden mielestä mahdollista harjoittaa aiheuttamatta kohtuutonta rasitusta Hevossillalle.

Ympäristölupalautakunnalla on kuitenkin ollut se käsitys, että melun pienentämisen yhtenä keinona voidaan käyttää rasitusta aiheuttavan ajan rajoittamista ja ettei tiekuljetuksiin vaadita ympäristölupaa. Siksi ympäristölupalautakunta katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi arvioida, oliko hallinto-oikeudella asiallista toimivaltaa ottaa kantaa näihin asioihin.

Lautakunta myös huomauttaa, että vaikka Vaasan hallinto-oikeus totesi päätöksessään saamansa selvityksen perusteella, että kallion louhinnan lisäksi alueella on tarkoitus murskata muualta tuotavia kiviaineksia 10 000 kuutiota vuodessa, lautakunta ei hyväksynyt hakijan esittämää muualta tuotavan kiviaineksen murskaamista.

Koska maa-ainesten otto on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, perää ympäristölupalautakunta lupa-asioiden sujuvampaa käsittelyä yleisen edun vuoksi; maa-ainesten ottoon ja kiviaineksen murskaukseen liittyvä toiminta on usein kiistanalaista ja nykyisellään lupa-asioiden käsittely kestää vuosia.

Myös melu- ja pölyhaittojen arviointi- ja poistomenetelmiin tulisi ympäristölupalautakunnan mielestä saada lisää selkeitä yksiselitteisiä ratkaisuja. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic