Lounais-Häme Forssa

Lupa viipyi kolme vuotta – AVI hyväksyi vain puolet Kiimassuon laitoksien muutoksista

Aluehallintovirasto käsitteli Envor Groupin Forssan biokaasulaitoksen ja Loimi Kierron kompostointilaitoksen ympäristölupamuutosta peräti kolme vuotta.
Envor Group käsittelee biojätettä biokaasulaitoksella ja voi käsitellä lietteitä kemikaalien avulla. Kuva: Tapio Tuomela
Envor Group käsittelee biojätettä biokaasulaitoksella ja voi käsitellä lietteitä kemikaalien avulla. Kuva: Tapio Tuomela

Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai ratkaistuksi Envor Group oy:n Forssan biokaasulaitoksen ja Loimi Kierto oy:n kompostointilaitoksen ympäristölupamuutoksen vasta kolmen vuoden kuluttua hakemuksen vireilletulosta. Ympäristölupavastuualueen johtaja Raija Aaltonen myöntää, että kolmen vuoden käsittelyaika on poikkeuksellisen pitkä, vaikkakaan ei ennätyksellinen.

Etelä-Suomen AVI käsitteli viime vuonna ympäristölupa-asiat, erityisesti investoinnit, keskimäärin noin 10 kuukaudessa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Forssan tapauksessa kyse on ollut Aaltosen mukaan laajasta asiakokonaisuudesta, jonka tietoja on jouduttu täydentämään useita kertoja, mikä aiheutti lisäkuulemisia ja uusia käsittelyvaiheita.

– Asian perusteellinen selvittäminen on tarpeen, jotta vältetään ongelmia toiminnassa ja päätöksen valvonnassa.

Lue lisää: Biokaasulla on merkittävä rooli liikennepäästöjen vähentämisessä.

Aluehallintovirasto hylkäsi mm. kompostoinnissa syntyvien jätteiden varastointimäärien nostamisen ja hakemuksen mädätetyn lietteen lämpökäsittelystä. Perusteena olivat osaltaan arvioidut hajuhaitat.

Virasto hyväksyi myös esitettyjä muutoksia. Mädätettyjä ja mädättämättömiä lietteitä saa esimerkiksi jatkossa käsitellä kalkkistabiloinnilla ja peretikkahappokäsittelyllä sekä nesteitä sisältäviä lietteitä laskeuttamalla yhteensä enintään 30 000 tonnia vuodessa.

Uudet lietteiden käsittelymenetelmät eivät lisää kompostointi- ja biokaasulaitosten hyväksyttyä 124 000 tonnin vuosikapasiteettia. Tavoitteena on käsitellä mahdollisimman suuri osa jätteistä biokaasulaitoksella.

Envor Groupin toimitusjohtaja Juha Strandberg on tyytyväinen siitä, että ympäristölupamuutos on vihdoin saatu ratkaistua.

– Meidän kannalta tärkeää on saada ylipäänsä tämä uusi lupa voimaan. Prosessihan on kestänyt meidän kannaltamme kohtuuttoman kauan, yli kolme vuotta. Hyvä, kun tuli maaliin, hän sanoo.

Aluehallintoviraston Aaltonen pahoittelee käsittelyaikaa liian pitkäksi kaikkien osapuolten kannalta. Hakemukset tulivat hänen mukaansa vireille aikana, jolloin aluehallintovirastossa asiat olivat ruuhkautuneet. Nykyisin tilanne on parempi.

Olennaisinta on Strandbergin mukaan se, että AVI hyväksyi useamman haetun muutoksen.

– Saamme kehitettyä toimintaa taas edelleen ja pääsemme eteenpäin. Ratkaisusta ei ole syytä lähteä tässä vaiheessa valittamaan.

Seuraava uusi ympäristölupaprosessi alkaa Envor Groupilla jo syksyllä. Jätteenkäsittelyn uusi lainsäädäntö edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan tarkastelua eli niin sanottuja BAT-päätelmiä. Strandberg kuvaa tullutta ratkaisua hyväksi välipäätökseksi, jolla vanha lupa saatiin pois prosessista uuden alta.

– Toivottavasti uusi lupa tulee siinä 10 kuukauden käsittelyajassa, Strandberg sanoo. FL

AVI hylkäsi ja hyväksyi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muutti Envor Group oy:n Forssan biokaasulaitoksen ja Loimi Kierto oy:n kompostointilaitoksen ympäristölupaa.

Aluehallintovirasto hylkäsi hakemukset mädätetyn lietteen lämpökäsittelystä (lavahygienisonnista), viemäriin johdettavien jätevesien kuormitus- ja pitoisuusraja-arvojen korottamisesta, jäteveden tarkkailun keventämisestä ja käsittelemättömän mädätteen varastoinnista asvalttikentällä.

Lisäksi AVI hylkäsi kompostoinnissa syntyvien jätteiden varastointimäärien nostamisen.

AVI hyväksyi hakemukset mädättämättömän lietteen peretikkahappokäsittelystä ja kalkkistabiloinnista, nestettä sisältävien lietteiden käsittelystä ja hakemuksen lannoitetuotteiden varastoinnista asvalttikentällä sekä biosuodattimen poistokaasujen tarkkailun muutoksen.

AVI hyväksyi myös biosuodattimen hajunpoiston tehokkuusvaatimuksen poistamisen, koska hajupitoisuus pysyy kuitenkin kurissa.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

19.2.2020

Uusimmat