Lounais-Häme Lounais-Häme

Ympäristöministeriö myönsi hankerahoituksen Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hankkeelle

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys sai iloisia uutisia toukokuun lopussa Ympäristöministeriöstä. Vesistönsuojeluyhdistyksen Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon- hankkeelle oli myönnetty ministeriön rahoitus. Hanke käynnistyy kesäkuun aikana ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

– Uskon, että rahoituksen saamiseen vaikutti yhdistyksemme oma aktiivisuus, alueella jo aloitettu vesistötyö ja se, että Loimijoki sijaitsee haasteellisessa paikassa kolmen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella, ympäristöasiantuntija Satu Heino pohtii.

 

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon- hankkeen toimet vedenlaadun parantamiseksi muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Se tarjoaa paikallisille toimijoille asiantuntijaneuvontaa sekä tukea vesistökunnostustoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on muodostaa paikallisten toimijoiden välinen verkosto, jossa vertaistukea saa myös toisilta paikallisilta toimijoilta. Heinon mukaan aiemmat hankkeet ovat saaneet hyvää palautetta paikallisilta yhdistyksiltä.

– Jo käynnissä oleva Loimijoen vesiviesti-hanke välittää tietoa ihmisille vedenlaadusta ja kunnostustoimista. Sen puitteissa järjestetyt tapahtumat ovat saaneet hyvän vastaanoton, Heino kertoo. …

Asiantuntijapalveluiden lisäksi lisärahoituksen saaneen hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa käsikirjoitus vedenhoidon tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kolmantena hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää yhdessä maanomistajien kanssa keinoja, joiden avulla maa- ja metsätaloudesta aiheutuvaa vesistöjen kuormitusta saataisiin vähennettyä.

 

Heinon mukaan Loimijoen tämänhetkinen tila ei ole hyvä, sillä sen ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Hän painottaa, että ratkaisut ravinnekuormituksen vähentämiseen on löydettävissä eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyön avulla.

– Loimijoki on keskeinen vesistö, sillä se vaikuttaa Kokemäenjoen ja jopa Selkämeren vedenlaatuun. Sen vuoksi sen eteen tulee tehdä töitä yhdessä, Heino päättää. FL

Lue myös:  Hajakuormitus heikentää Loimijoen ekologista tilaa – Uimakelpoisen Loimijoen saavuttamiseksi on vielä tehtävä töitä

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic