Lounais-Häme Ypäjä

Ypäjä aikoo myydä Caissaniemen ja käyttää rahat muun muassa peliareenaan, frisbeegolfrataan ja Loimijoen ranta-alueen kunnostamiseen

Caissaniemen myyminen on suunnitelmissa, koska sen käyttö on vähäistä, sen ylläpito ei kuulu kunnan perustoimintoihin eikä se sijaitse kunnan omalla alueella vaan Tammelassa. Lisäksi toimintakulut ylittävät tuotot reippaasti.
Ypäjän kunnan virkistyspaikka Caissaniemi on menossa ensi vuonna myyntiin. KUVA: Tapio Tuomela

Ypäjän ensi vuoden talousarvio on jäämässä niukasti ylijäämäiseksi. Ensi viikon torstaina kokoontuva kunnanvaltuusto saa käsiteltäväkseen budjetin, jossa on ylijäämää 23 200 euroa. Budjetti on saatu puristettua ylijäämäiseksi muun muassa niin, että suunnitelmissa on kunnan kesä- ja virkistyspaikka Caissaniemen myyminen, kunnan henkilöstömäärän vähentäminen ja Ypäjänkylän koulun lakkauttaminen.

– Caissaniemen myyminen on suunnitelmissa, koska sen käyttö on vähäistä, sen ylläpito ei kuulu kunnan perustoimintoihin eikä se sijaitse kunnan omalla alueella vaan Tammelassa. Lisäksi sen aiheuttamat vuosittaiset toimintakulut ovat lähes 13 000 euroa, kun vuokratuotot ovat olleet vain noin 3 000 euroa vuodessa, Ypäjän kunnan talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman kertoo.

Hellmanin mukaan Caissaniemi voidaan asettaa myyntiin, jos kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ensi vuoden budjetin kunnanhallituksen esittämässä muodossa.

– Caissaniemi on mahdollista myydä myös kahdessa osassa. Caissaniemen myyntitulona on budjetoitu varovaisesti realistinen käypä hinta, joka on 600 000 euroa, mutta mahdollinen kauppahinta voi olla suurempikin, Hellman toteaa.

 

Ypäjän vt. kunnanjohtajan Sam Vuorisen mukaan talousarvion ja talous- ja investointisuunnitelman teemana on kulurakenteen karsiminen kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että Caissaniemen mahdollisesta myynnistä saatavat tuotot käytetään kuntalaisten kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseen oman kunnan alueella. Esimerkkeinä tästä ovat ensi vuoden investointisuunnitelmassa olevat Perttulan koulun peliareenan rakentaminen, frisbeegolfradan loppuunsaattaminen ja Ypäjänkylän uimakuljun perusparannus ja korjaus.

Vuosien 2019–22 investointisuunnitelmassa on Loimijoen ranta-alueen kunnostaminen ja virkistyskäytön monipuolistaminen, mistä on Vuorisen mukaan saatu jo kuluneelta kesältä hyviä kokemuksia muun muassa sup-lautailun ja kanoottimelonnan myötä.

– Perttulan koulun peliareena tukee myös Liikkuva koulu -hanketta ja kuntaan suunnitellun yhtenäiskoulun toimintaa. Lisäksi siitä tulee iltaisin kaikkien kuntalaisten käytettävissä oleva lähiliikuntapaikka, Vuorinen sanoo.

Frisbeegolfrata tulee Pertunkaaren lähimaastoon ja kuntoradan tuntumaan. Radan läheisyyteen on jo asennettu ulkokuntoilulaitteet.

– Kunta aikoo myös avustaa Ypäjän Yllätystä sen omistuksessa olevan Pertunkaaren katon kunnostuskustannuksissa, minkä vastineena kuntalaisten on suunniteltu saavan käyttöönsä ilmaisia liikuntatunteja. Kunnan omistaman musiikkiteatterin kiinteistön kattotyö on myös valmistumassa, ja myös teatteriyhdistys on osaltaan panostanut kattoprojektiin, Vuorinen kertoo.

 

Kunnan verotulojen budjetoidaan nousevan kuluvan vuoden tilanteeseen verrattuna 274 000 eurolla. Sosiaali- ja terveyspuolen menoihin on tulossa 118 000 euron nousu, mikä Hellmanin mukaan johtuu sosiaalipalveluiden tarpeen kasvusta.

Koulupuolella on tapahtumassa muutoksia. Ypäjänkylän koulu lakkautetaan 31.7.2019, minkä jälkeen ensi vuoden budjettiesityksen mukaan siirrytään yhtenäiskouluun, joka toimii kahdessa toimipisteessä, Perttulan ja Kartanon yksiköissä.

Kunnan henkilöstömäärää aiotaan vähentää määräaikaisten pestien lakkauttamisten, eläköitymisten ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä.

– Viisi henkilöä vähenee niin, että toimistosihteerin, viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan, yhden koulunkäynninohjaajan, yhden luokanopettajan ja yhden tuntiopettajan määräaikaisia tehtäviä ei jatketa enää ensi vuonna, Hellman kertoo.

Kouluverkkomuutoksen myötä yksi peruskoulun johtajaopettaja siirtyy päätoimiseksi tuntiopettajaksi ja yksi johtajaopettaja peruskoulun luokanopettajaksi. Yläkoulun rehtori-sivistystoimenjohtajan jäädessä eläkkeelle 1.4.2019 ja sitä ennen jo säästövapaalle 21.12.2018 toimialapäällikkyys siirtyy kirjastonjohtajan viran yhteyteen.

 

Ypäjän ensi vuoden budjettiin sisältyy nettoinvestointeja 901 000 euron edestä. Palvelukeskuksen sprinklerijärjestelmän ja käyttövesiputkiston uusimiseen aiotaan käyttää 250 000 euroa. Vanhustentalo III:n peruskorjauksen loppuunsaattamisen kustannusarvio on ensi vuonna 340 000 euroa, mutta siihen saadaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn avustusta 213 000 euroa, joten kunnan maksettavaksi jää 127 000 euroa.

Kirkonkylän vedenottamon ja vesijohtoverkoston saneeraustöiden ensi vuoden nettomenojen kaavaillaan olevan 180 000 euroa. Nettomenoiltaan kaikkiaan 300 000 euron suuruinen hanke jatkuu koko suunnitelmakauden 2019–22. Liikenneväylien ja viemäriverkoston parantamistöihin on merkitty molempiin ensi vuodelle 80 000 euron nettoinvestoinnit. FL

Uusimmat

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic