Lounais-Häme

Ypäjä etsii urakoitsijaa suurille hankkeilleen

Ypäjän kunnan tämän vuoden suuriin investointeihin etsitään urakoitsijoita.

Tarjouksia voi tällä hetkellä jättää peräti neljään urakkaan.

Kunnan talousarviossa kirjattiin tälle vuodelle investointeja yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla, joista leijonanosa käytetään teknisen osaston tarpeisiin.

Kunnan vesiongelmia pyritään korjaamaan laittamalla Isoniityn ja Kirkonkylän vedenottamot kuntoon.

Ypäjällä vesiputkiston seinämiin on kerääntynyt huomattavasti mangaania ja rautaa, jotka lähtevät putkissa liikkeelle esimerkiksi paineiden vaihtelujen vuoksi. Tilannetta pyritään korjaamaan rakennuttamalla Isoniityn vedenottamolle raudan ja mangaanin poistolaitteisto. Samalla rakennetaan UV-laite vedenlaadun tarkkailua varten sekä paineviemäriä. Pumppaustekniikkaa, kuilukaivo sekä ilmanvaihtotekniikkaa saneerataan.

-Vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1983, joten peruskorjaus on paikallaan, Ypäjän tekninen johtaja Jouko Käkönen sanoo.

Kirkonkylän vedenottamolla taas rakennetaan uusi 360 kuution alavesisäiliö ja verkostopumppaamo.

-Alavesisäiliöllä tasataan kulutushuippuja, myös vedenlaatu paranee samalla, Käkönen kertoo.

Tarjoukset molempiin urakoihin tulee jättää 16.4. mennessä. Kirkonkylän vedenottamon urakan täytyy valmistua vuoden 2018 aikana, Isoniityn urakan valmistumisaikataulu sovitaan urakkasopimusneuvotteluissa.

Kirkonkylän vedenottamon remontissa tarjouksen valintaperuste on halvin urakkahinta.

Isoniityn vedenottamon urakassa taas tarjouksen valintaperusteen pisteytys jakautuu niin, että halvimman tarjouksen painoarvo on puolet ja paras laatu puolet.

Samaan aikaan pyydetään urakkatarjouksia Ypäjän palvelukeskuksen vanhustentalojen Rauhalantien 1 C:n D:n peruskorjauksesta.

15 asunnossa tehdään peruskorjaus. Muutostyössä laajennetaan ja kunnostetaan muun muassa asuntojen pesuhuoneet, uusitaan pinnoitteet sekä rakennetaan ilmanvaihtokoneille tekninen tila rakennusten päätyihin.

Samalla uusitaan vesikatot, käyttövesi- ja osittain myös lämmitysputkisto sekä ilmastointi. Lisäksi sisäänkäynneille rakennetaan katot.

-Nämä ovat rivitaloja, jotka on rakennettu 1970-luvulla. Sen jälkeen rakennuksessa ei ole tehty kuin pieniä remontteja, joten esimerkiksi esteetön asuminen ei nykyisellään toteudu, Käkönen sanoo.

Muutostyöt toteutetaan erillisinä rakennus-, LVIA- ja sähköurakoina tai vaihtoehtoisesti kaikki osa-alueet kattavana kokonaisurakkana.

Urakkatarjoukset kehotetaan jättämään viimeistään 4.4., ja töiden on tarkoitus alkaa paikalla vielä tänä keväänä. Peruskorjauksen tulee valmistua keväällä 2019. Tarkempi aikataulu sovitaan urakkasopimusneuvotteluissa.

Neljäs urakka, josta tällä hetkellä pyydetään tarjouspyyntöjä, on Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa yhteishankkeena tehtävä kesäteatterin katsomon katteen rakentaminen.

Nykyinen kevytkate korvataan kiinteällä katolla.

Urakkatarjous tulee jättää viimeistään 4.4., ja rakennushankkeen tulee olla valmis 27.7. mennessä.

Ypäjän Musiikkiteatteri ry osallistuu itse urakkaan tekemällä talkootöitä noin 1000 tunnilla. Talkootyö koostuu esimerkiksi purkutöistä, uusien perustusten muotti-, raudoitus- ja valutöistä sekä maalaustöistä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic