Lounais-Häme

Ypäjä hoputtaa tienpitoa

Ypäjän kunta pitää valitettavana, että Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa vuosille 2017–2020 on ainoastaan viisi Forssan seudulle suunnattua liikenneväylien investointi- ja parannushanketta. Erittäin hyvänä seutukunnan kannalta Ypäjän kunta pitää valtatie 2:n perusparantamisen jatkamista Mullinkallion ja Häiviän välillä. Kakkostien parantaminen tulisi Ypäjän mukaan kuitenkin saattaa loppuun mahdollisimman pian koko tieosaltaan Helsingistä Poriin.

Forssan seutukunnan tiestön nykykunto ja päivittäinen liikennöitävyys edellyttää Ypäjän mukaan muidenkin kuin valtatiehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Ypäjän kunnanhallitus esittää lausunnossaan kiireellisimpänä kevyen liikenteen hankkeena maantien 213 eli Loimaan- ja Forssantien pientareiden leventämistä ja valaistuksen laajentamista Kurjenmäen risteyksestä kymppitielle.

Kartanonkyläntien risteysalueen läheisyyteen Varsanojantielle (mt 2812) Hevosopiston kohdalle pitää kunnan mukaan tehdä keskisaarekkeellinen suojatie, koska alueella on usein runsaasti tietä ylittävää kevyttä ja hevosliikennettä.

Lisäksi maanteiden risteysalueilta ja koulujen läheisyydestä tulisi poistaa vesakkoa joka vuosi ennen koulun alkua tien luokituksesta riippumatta.

Ypäjän kunta esittää myös Koskentien (mt 2805) perusparantamista mahdollisimman nopeasti runsaan raskaan liikenteen ja tien rakennekerrosten vaurioiden johdosta. Kunta edellyttää samoin Ypäjänkyläntien (mt 2812) nopeaa perusparantamista myös kevyen liikenne huomioiden. Kunta haluaa entistä turvallisemmaksi Jyvämäentien ja Saarikontien risteyksen Levän koulun kohdalla, koska risteysalueella on vaarallisen huono näkyvyys.

Kunta korostaa lausunnossaan kuntastrategiaan viitaten tieyhteyksien parantamisen merkitystä tonttitarjonnan kannalta. Ypäjä pitää jatkossa olennaisen tärkeänä Forssantien 213 kehittämistä, Loimaan ja Someron suoran tieyhteyden toteuttamisesta. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti