Lounais-Häme Ypäjä

Ypäjä siirtyy yhtenäiskouluun – Ypäjänkylän koulu lakkautetaan

Ypäjän kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Ypäjällä siirrytään yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen. Ypäjänkylän alakoulu lakkautetaan 31.7.2019.
Ennen kunnanvaltuuston kokousta jaettiin huomionosoitus, koska Ypäjän kunnan tekninen johtaja Jouko Käkönen sai viime itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin. Kuva: Tiina Naula

Ypäjällä siirrytään yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi yhtenäiskouluun siirtymisen yksimielisesti. Ypäjänkylän alakoulu lakkautetaan tämän kevätlukukauden jälkeen eli 31.7.2019.

Sivistystoimiala velvoitetaan yhtenäistämään uuden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueet, lähikoulujen osoittamismenettelyn sekä tarkentamaan koulukuljetukset ja muut keskeiset seikat.

Lisäksi sivistystoimiala, tekninen toimiala sekä puhtaus- ja ruokapalvelut velvoitetaan valmistelemaan alaisensa henkilöstön virantoimitus- tai työnsuorituspaikkojen sekä tehtävien sisällölliset muutokset.

Yhtenäiskoulu toimii kahdessa toimipisteessä, Perttulan alakoulussa ja Kartanon yläkoulussa. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Kartanon kouluun ensi syksynä. Myös viidesluokkalaisten sijoittaminen Kartanon kouluun on mahdollista.

Valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen (sd.) totesi, että koulukyyditykset lisääntyvät, kun Ypäjänkylän koulu suljetaan.

– Koulukyyditykset pitää järjestää niin, että ne kohtelevat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia oppilaita ja heidän perheitään, Palonen sanoi.

Lue myös: Ypäjä siirtyy yhtenäiskouluun

Aiheesta lisää: “Olemme surullisia mutta alistuneita” – Viimeinen kyläkoulu kiinni keväällä, Ypäjä hioo yhtenäiskoulun mallia

Kunnanvaltuusto hyväksyi Palikkalan asemakaavaehdotuksen ja Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja laajennuksen asemakaavaehdotuksen. Kaava-asioita valtuuston kokouksessa esitellyt kunnan tekninen johtaja Jouko Käkönen kertoi, että Palikkalan asemakaavan on tarkoitus turvata alueen yritysten toimintaedellytykset ja laajentamismahdollisuudet. Kaavaan sisältyy myös uusia toimipaikkoja yrityksille, ja lisäksi yrityksille järjestetään hyvät liikenneyhteydet. Asemakaavoitettava alue sijaitsee valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueiden läheisyydessä ja on pinta-alaltaan noin 28,5 hehtaaria.

Kirkonkylän asemakaavan päivityksen tavoitteena on saada keskustaajaman vanha kaava ajan tasalle. Käkösen mukaan hankkeessa on otettu huomioon myös kuntalaisten toiveita. Kaavaan on sisällytetty muun muassa uusia asuinrakennuspaikkoja ja sen avulla halutaan monipuolistaa asuin- ja hevostoimintoja. Alueen koko on noin 151 hehtaaria, ja se on suurelta osin luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

– Kaavaan on otettu myös koirapuiston rakentaminen mattorannan ja Loimijoen läheisyyteen, Käkönen kertoi.

Ypäjän va. kunnanjohtaja Sam Vuorinen kertoi kunnan ja liikuntaseura Ypäjän Yllätyksen yhteistyöstä. Kunta ja Yllätys ovat tehneet vuosittain sopimuksen kunnan koulutoimelle ostettavista sisäliikunnan käyttövuoroista. Vuorisen mukaan kunta on nyt tehnyt Yllätyksen kanssa uuden sopimuksen Pertunkaaren liikuntahallin tilojen käytöstä ja kattoremontista. Kunta on varautunut talousarviossaan 2019 ja taloussuunnitelmassaan 2020–2021 avustamaan Yllätystä kattoremontissa yhteensä 110 000 eurolla. Avustus kattaa lisäksi kaksi kertaa viikossa järjestettävät kuntalaisliikuntatunnit. FL

Uusimmat

Näkoislehti

29.5.2020

Fingerpori

comic