Lounais-Häme Ypäjä

Ypäjän henkilöstön suurin ikäryhmä 50–59-vuotiaat

Yli 50-vuotiaiden osuus kunnan henkilöstöstä oli 44 prosenttia.
Ypäjän kunnan palveluksessa oli viime vuoden lopussa 160 henkilöä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Ypäjän kunnan palveluksessa oli viime vuoden lopussa 160 henkilöä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Ypäjän kunnan palveluksessa oli viime vuoden lopussa 160 henkilöä. Heistä toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa oli 112 henkilöä ja määräaikaisessa suhteessa eli joko sijaisena tai tilapäisenä 48 henkilöä. Henkilöstöstä 82 työskenteli hallintotoimessa, 63 sivistystoimessa ja 15 teknisessä toimessa.

Tiedot ilmenevät kunnan vuoden 2018 henkilöstöraportista, jonka kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan ja jonka se merkitsi tiedoksi myös valtuustolle.

38 henkilöllä työsuhde oli kestänyt 5–9 vuotta

Ypäjän kunnan henkilöstön suurin ikäryhmä vuonna 2018 oli 50–59-vuotiaiden ryhmä, jossa oli 58 henkilöä. Toiseksi suurin ryhmä oli 40–49-vuotiaiden ryhmä, jossa oli 42 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden osuus kunnan henkilöstöstä oli 44 prosenttia.

Kun verrataan vakinaisen henkilöstön yhtäjaksoista työsuhteen kestoa, 38 henkilöllä työsuhde oli kestänyt 5–9 vuotta, 28 henkilöllä 10–14 vuotta, 17 henkilöllä 15–19 vuotta, 13 henkilöllä 25–29 vuotta, kahdeksalla 2–4 vuotta, kolmella 20–24 vuotta, kolmella alle kaksi vuotta ja kahdella yli 30 vuotta.

Työntekijää kohti 30 poissaolopäivää

Kunnan työntekijöillä oli terveysvaikutteisia poissaolopäiviä viime vuonna yhteensä 4 801 kalenteripäivää. Työntekijää kohti poissaolopäiviä oli viime vuonna 30 ja 28,3 vuonna 2017. Vuonna 2018 työtapaturmia sattui 21, joista korvattiin 174 päivää.

Henkilöstön ammatilliseen koulutukseen käytettiin 53 päivää vuonna 2018 ja 55 päivää vuonna 2017. Oppisopimuskoulutuksen teoriajaksoihin käytettiin 10 päivää vuonna 2018 ja 16 päivää vuonna 2017. Opintovapaaseen käytettiin 786 päivää vuonna 2018 ja 444 päivää vuonna 2017. FL

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic