Lounais-Häme

Ypäjän jätevedet lilluvat Loimaalle

 

Ypäjän ja Loimaan välinen 23 kilometriä pitkä siirtoviemäri on otettu käyttöön. Lisäksi Ypäjän ja Loimaan välinen 19 kilometriä pitkä yhdysvesilinja, joka parantaa huomattavasti ypäjäläisten vedensaantia on saatu valmiiksi.

Vesilinjan kautta voidaan toimittaa vettä myös toiseen suuntaan Ypäjältä Loimaalle.

Ypäjän tekninen johtaja Jouko Käkönen sanoo, että tällä hetkellä jätevesistä johdetaan Loimaalle noin puolet eli noin sata kuutiometriä vuorokaudessa. Käkösen mukaan ensi vuoden alusta jätevedet johdetaan kokonaisuudessaan Loimaalle.

Lisäksi hankkeen yhteydessä rakennettiin haja-asutuksen vesihuollon järjestämistä palvelevia rinnakkaisvesihuolto-osuuksia noin 16,5 kilometriä ja lähes 40 kilometriä liittymävarauksia runkolinjan varrella haja-asutusalueiden kiinteistöjen saamiseksi järjestetyn vesihuollon piiriin.

Runkolinjan välittömässä vaikutuspiirissä on 60–80 haja-asutusalueella sijaitsevaa kiinteistöä.

Kaikkiaan työt maksoivat 1460000 euroa, josta Ypäjän kunnan osuus oli 487000 euroa, Hämeen ely-keskuksen osuus 700000 euroa ja Loimaan Veden osuus 274000 euroa. Hankkeen urakoista vastasivat Askalan Maansiirto oy ja Somersora oy.

Käkönen kertoo, että teknisessä lautakunnassa tullaan käsittelemään vesimaksujen taksoja vielä tämän vuoden aikana. Korotuspaineiden suuruutta Käkönen ei lähde tarkentamaan tässä vaiheessa.

Tällä hetkellä vesimaksu on 1,24 euroa kuutiometriltä ja jätevesiltä 2,36 euroa kuutiometriltä. Yhteensä maksut ovat 3,60 euroa kuutiometriltä.

Ypäjällä on kolme omaa vedenottamoa, jotka sijaitsevat kirkonkylässä, Isoniityssä ja Kuusjoella. Ypäjä ja Loimaan Vesi tekivät sopimuksen jätevesien johtamisesta Loimaalle vuonna 2014.

Koko hanke lähti liikkeelle Forssan seudun ja Loimaan yhteisestä vesihuoltosuunnittelusta. Suunnitelmissa oli jätevesien johtamisen Forssasta Loimaalle vaihtoehtona Sortohaan jätevesipuhdistamon saneeraukselle ja laajennukselle, jonka vihkiäisiä vietettiin viime viikolla Forssassa.

Sortohaan puhdistamon saneeraus ja laajennus on maksanut kaikkiaan lähes yhdeksän miljoonaa euroa. Kaupungin vesihuoltoliikelaitos joutuu rahoittamaan hankeen velanotolla ja korottamalla vesitaksojaan. Tosin ensi vuodelle ei korotuksia ole luvassa. Tulossa on kuitenkin uusi maksu hulevesille.

Siirtoviemärin rakentaminen Forssasta Loimaalle kuitenkin kuopattiin Forssan osalta liian kalliina.

Näin vain Ypäjän kunta teki päätöksen johdattaa jätevetensä Loimaalle.

Käkönen sanoo kunnan tehneen päätöksensä otolliseen aikaan, jolloin siirtoputken rakentamiseen saatiin vielä mittava valtion rahoitus. Käkönen on tyytyväinen huoltovarmuuden lisääntymiseen vesihuollossa.

Käkönen arvioi, että Ypäjän jätevesipuhdistamo otetaan pois käytöstä ensi vuoden alussa. Mahdollisesti nykyiset jätevesialtaat säilytetään, jolloin niitä voitaisiin hyödyntää häiriötilanteessa.

Mitään päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti