Lounais-Häme Ypäjä

Ypäjän tilinpäätös lähes miljoonan alijäämäinen – "Talouden tasapainottamistoimia tehostetaan entisestään"

Laskeneet valtionosuudet, laskeneet toimintatuotot sekä investoinnit painoivat Ypäjän vuoden 2018 tilinpäätöksen lähes miljoona euroa alijäämäiseksi.
Vanhustentalon remontti haukkasi Ypäjän viime vuoden investoinneista suuren osan.

Vuodesta 2018 odotettiinkin Ypäjällä selvästi alijäämäistä, mutta lopulta tilinpäätös näytti miinusta noin 970 000 euroa.

Talousarvio, johon sisältyi lisätalousarvio, ennakoi noin 734 000 euron alijäämää. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämän määräksi arvioitiin noin 515 000 euroa.

Kunnan taloutta ovat kiristäneet muun muassa valtionosuuksien supistuminen, laskeneet verotulot ja investoinnit. Vuosien 2017–2019 välisenä aikana valtionosuudet supistuivat Ypäjällä yli 750 000 eurolla.

Odotettua suuremmaksi alijäämä muodostui Ypäjän talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellmanin mukaan toimintatuottojen jäätyä huomattavasti budjetoitua pienemmiksi. Toimintatuotot laskivat lähes 356 000 eurolla, kun samaan aikaan toimintakulut nousivat reilulla 5000 eurolla.

– Tulos on vertailukelpoinen muihin kuntiin verrattuna, kaksi kolmesta kunnasta teki vuonna 2018 alijäämäisen tuloksen. Talouden tasapainottamistoimia tehostetaan Ypäjällä entisestään, ja kunnanhallitus on asettanut edellisessä kokouksessaan talouden tasapainottamistyöryhmän, joka aloittaa työnsä toukokuun aikana, Hellman kertoo.

Työryhmän tavoitteena on tunnistaa tämän vuoden tulokehitys ja sopeuttaa Ypäjän taloutta siihen.

Investointeihin Ypäjällä meni viime vuonna 1,23 miljoonaa euroa, mikä oli yli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suurin yksittäinen investointikohde oli vanhustentalo kolmosen peruskorjaus, johon upposi viime vuonna vajaa 655 000 euroa. Vesijohtoverkosto haukkasi summasta reilu 451 000 euroa.

Verotulot Ypäjällä laskivat edellisvuodesta 314 000 eurolla. Ypäjän asukasluku laski 13 ihmisellä vuodesta 2017.

– Kiinteistövero alittui 5200 ja yhteisövero 69 500, mutta tuloverokertymä ylittyi 46 000 eurolla. Pääosiltaan Kuntaliiton veroennuste Ypäjälle toteutui melko hyvin, Hellman toteaa.

Kunnan vuosikate painui pakkaselle vajaa 359 000 euroa, mikä on peräti 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi summa.

Ypäjällä on ollut jo jonkin aikaa käynnissä kulukuuri kaikilla toimialoilla.

Suurin Ypäjän rakenteita myllertävä toimi ja talouden tasapainottamisen työkalu on käynnissä oleva kouluverkkomuutos. Levän koulu sulki ovensa keväällä 2018. Tänä keväänä sama kohtalo on Ypäjänkylän koululla.

Ypäjällä arvioidaan, että kouluverkon muutos tasapainottanee välillisesti taloutta henkilöstömäärän luontaisena vähentymisenä sekä toimintojen keskittämisen kautta.

Vaikka edellinen vuosi oli taloudellisesti Ypäjällä raskas, tulevaisuudessa näkyy jo valoa, vaikka taloudelliset sopeuttamiset jatkuvat vielä pitkään. Esimerkiksi Palikkalan ja Kurjenmäen maankäyttö- ja kaavoitusasiat etenivät viime vuonna. Kaavan toivotaan kehittävän alueen yritystoimintaa.

– Ypäjällä on edelleen hyvin vähän lainaa asukasta kohti: 941 euroa, mikä on hyvin vähän verrattuna kuntien keskimääräiseen lainamäärään, joka on yli 3000 euroa asukasta kohti, Hellman sanoo.

Myös tuulivoimahanke Tyrinselällä etenee tuulivoimapuiston levittäytyessä Jokioisilta Ypäjän ja Humppilan puolelle. Tuulivoimaloilla on toteuduttuaan merkittävä vaikutus kunnan kiinteistöverotuloihin. FL

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic