Lounais-Häme

Ypäjän Tyrinselän tuulivoimakaavavalitus hylättiin, Megatuuli oy käynnistää suunnittelun odotuksen jälkeen

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Ypäjän Tyrinselän osayleiskaavasta tehdyn valituksen. Ypäjän kunta kaavoitti metsäalueen tuulivoimaa varten joulukuussa 2015.

Valittajat olivat tyytymättömiä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisuun tekemästään valituksesta Ypäjän kunnanvaltuuston kaavapäätöksestä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan valtuuston kaavapäätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Myös korkein hallinto-oikeus katsoo saamiensa selvitysten jälkeen, ettei Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita.

Megatuuli oy on seisottanut Ypäjän-hanketta ratkaisua odotellessaan.

-Tämän luokan hankkeita ei voi edistää ennen kuin asioista on varmuus. Ei vaikka korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu oli odotettavissa, toteaa konsultti Markku Kortteisto.

Kortteiston mukaan yhtiö voi nyt käynnistää lopullisen suunnittelun ja ottaa yhteyttä esimerkiksi voimalatoimittajaan.

-Hankkeen aikataulut selviävät kevään aikana, Kortteisto lisää.

 

Valittajat vaativat, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Ypäjän kunnanvaltuuston päätökset kumotaan tuulivoimalan numero 4 osalta. Vaihtoehtona olisi ollut nelosvoimalan ohjeellisen sijoituspaikan siirtäminen vähintään kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta.

Valittajat kokivat, että ennen kunnanvaltuuston kokousta järjestetty tapaaminen tuulivoimahanketta vetävän Megatuuli oy:n edustajien kanssa loukkasi demokraattista päätöksentekoa, koska alueen asukkaita ei kutsuttu tilaisuuteen.

Ypäjänkylän lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,1–1,4 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta numero 4. Etäisyys asutukseen nähden oli valittajien mielestä liian vähäinen. Valittajat olivat huolissaan melu- ja tärinähaitoista ja tehtyjen selvitysten riittävästä tasosta.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että kaava perustui riittäviin selvityksiin. Sen mukaan kaava on toteutettavissa siten, että se valituksenalaisilta osin täyttää terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevat sisältövaatimukset. Kaava ei aiheuta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Kunnanvaltuuston päätös ei sen mukaan ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

Tyrinselän Ypäjän kunnan puoleiselle alueelle on osoitettu kaavassa neljä tuulivoimalan aluetta. Kullekin saa rakentaa yhden tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Tuulivoimalan ja sen rakenteiden on sijoituttava kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle.

Puolet Megatuuli oy:n tuulivoimapuistosta sijoittuu Jokioisten kunnan puolelle, jossa on toiminnassa neljä tuulivoimalaa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic