Lounais-Häme Forssan seutu

Yrittäjät pyrkivät lisäämään seutukunnan houkuttelevuutta ja elinvoimaa yrittäjälähtöisellä ELVI-hankkeella

ELVI-hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen.
Hankekoordinaattori Kalle Lahtinen ja Forssan yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen toteuttavat seutukunnan yrittäjille suunnattua kyselyä, jossa kartoitetaan muun muassa rekrytointiin ja oppilaitosyhteistyöhön liittyviä asioita. Kuva: Tapio Tuomela
Hankekoordinaattori Kalle Lahtinen ja Forssan yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen toteuttavat seutukunnan yrittäjille suunnattua kyselyä, jossa kartoitetaan muun muassa rekrytointiin ja oppilaitosyhteistyöhön liittyviä asioita. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan seudun yrittäjäyhdistykset ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on ennen kaikkea lisätä seutukunnan houkuttelevuutta ja vetovoimaa yrittäjänäkökulmasta. ELVI-hanke pyrkii osaltaan luomaan seudulle lisää työpaikkoja ja parantamaan yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina nostetaan esiin oppilaitosyhteistyön lisääminen, nuorten yrittäjyyden edistäminen ja alueen imagon ja vetovoiman kasvattaminen. Hanke käynnistyi syyskuun alussa ja se kestää ensi vuoden loppuun asti. Hankkeelle palkattiin koordinaattoriksi forssalainen Kalle Lahtinen.

– Hankkeen pääajatuksena on, että Forssan seudulle olisi hyvä tulla yrittäjäksi ja hyvä tulla töihin, Lahtinen tiivistää.

Opiskelijoiden näkökulmasta hanke pyrkii lisäämään työharjoittelupaikkoja seutukunnalla. Yrittäjien näkökulmasta pyritään osaavan työvoiman nopeampaan rekrytointiin. Koko seudun näkökulmasta tavoitteena on työllistää vastavalmistuneita opiskelijoita seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta saada heidät asettumaan asumaan seudulle.

Lue myös: https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/uusi-hanke-kaupunkiseudun-elinvoimalle-forssan-yrittajille-lounaplussa-rahaa-367498

Opiskelijat saatava jäämään seudulle

Hanke on vielä alkutekijöissään. Konkretiaa on luvassa vuodenvaihteen tienoilla, silloin valmistuu hankkeen yhteydessä yrittäjille tehty kysely, jolla kartoitetaan muun muassa rekrytointiin ja oppilaitosyhteistyöhön liittyviä asioita. Kysely pyrkii tavoittamaan myös yrittäjäjärjestöihin kuulumattomia yrityksiä lähinnä sosiaalisen median ja lehtijuttujen kautta.

– Olennaista on, että yritykset vastaisivat kyselyyn. Vastauksia voi antaa kuka tahansa yrityksen työntekijä, ei pelkästään toimitusjohtaja, Lahtinen sanoo.

Hän on käynyt sidosryhmissä esittelemässä hanketta, jolle Hämeen ELY-keskus myönsi tukea lähes 63 000 euroa. Hankkeen hyväksytyiksi kokonaiskustannuksiksi on laskettu noin 83 000 euroa. Vastikkeetonta talkootyötä hankkeeseen kuuluu arviolta 100 tuntia.

– Minua sitovat tukipäätöksen perusteina olevat mittarit, mutta painotamme toki asioita, joissa mahdollisesti esiintyy haasteita. Erityisen tärkeää on lisätä tietoa ja tehdä yrityksille mahdollisimman helpoksi vaikkapa työharjoittelijan ottaminen yritykseen, Lahtinen toteaa.

Hankkeella on vuoden 2020 loppuun mennessä määrällisiä tavoitteita, jotka koskevat esimerkiksi seudun yrityksiin järjestyneitä harjoittelupaikkoja, seudulle työsuhteeseen tai yrittäjäksi jääneitä opiskelijoita sekä omistajanvaihdoksiin liittyviä kontakteja.

Päällekkäisiä töitä vältetään

Idea hankkeeseen lähti Forssan yrittäjien hallitukselta alkuvuodesta. Forssan Yrittäjät ry hallinnoi hanketta, mutta yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen toivoo, että hanke aktivoi koko seudun kuntien yrittäjiä.

– Hanketta tukeva työryhmä istuu alas loppuvuoden aikana. Kalle on ollut paljon yhteydessä sidosryhmiin ja jatkossa hänet tullaan näkemään myös yrityksissä. Tavoitteena on tehdä asioita toisiamme tukien ja välttää asioiden kahteen kertaan tekemistä, Kinnunen sanoo. FL

Tavoitteet

Oppilaitosyhteistyön lisääminen

Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta.

Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen.

Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen.

Nuorten yrittäjyyden edistäminen

Tiedon kerääminen sukupolvenvaihdosten tueksi.

Foorumi mentoroinnille.

Alueen imagon ja vetovoiman kasvattaminen

Uusimmat

Näkoislehti

12.7.2020

Fingerpori

comic