Mielipiteet

Akkuklusteri kaivoksiemme pohjalle

Metalleilla on avainrooli niin liikkumisen sähköistymisessä kuin päästöttömässä energiantuotannossakin. Suomeen olisi täysin mahdollista rakentaa menestyvä akkuklusteri.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet päästä mukaan sähköautobuumiin. Suomi on merkittävä osa keskeisten akkukemikaalien, kuten litiumin, nikkelin ja koboltin eurooppalaista tuotantoketjua. Suomessa jalostetaan esimerkiksi EU:n alueella käytettävästä koboltista 66 prosenttia. Suomessa on myös Euroopan pisimmälle viety litiumprojekti, joka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2021.

Akkumetallien tuotanto edellyttää massiivisia investointeja, vuosikausien työtä, malminetsintää sekä lopulta kaivostoimintaa ja tuotteiden monipuolista jatkojalostusta. Yksityiset pääomat koti- ja ulkomailta on syytä toivottaa tervetulleeksi. Toinen vaihtoehto olisi sälyttää veronmaksajien harteille jopa miljardiluokan liiketoimintariski, mikä tuskin kerää laajaa kannatusta.

Ulkomaiset kaivosyhtiöt eivät riistä rikkauksiamme sen enempää kuin muutkaan Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset, vaan maksavat veroja liikevoitostaan muiden yhtiöiden tapaan. Lisäksi yritykset maksavat mm. kiinteistö- ja energiaveroja. Kaivosveroista käytävän keskustelun pohjaksi onkin hankittava riittävän kattava kuva kaivosverotuksen kokonaisvaikutuksista kilpailijamaissa.

Kaivostoiminnan edellyttämät raskaat investoinnit suuntautuvat kotimaisille alihankkijoille ja tuovat tilauksia sadoille yrityksille. Jo nykyaikainen malminetsintä maaperäkairauksineen on hyvin kallista. Harva toimija investoisi miljoonia euroja etsintään, ellei saisi hyödyntää löytämäänsä malmia. Maanomistaja saa niin ikään korvauksen kaivostoiminnan alle jääneistä maistaan. Tappiollisenkin kaivosyhtiön on Suomessa maksettava maanomistajalle korvauksia, toisin kuin esim. Australiassa.

Kaivostoiminta Suomessa on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Toiminnan aloittaminen edellyttää kymmeniä eri lupia, joita valvotaan tiukasti mm. näytteenottojen avulla. Kaivosyhtiöt panostavat tänä päivänä paljon ympäristötyöhön ja toimivat useimmiten hyvässä yhteistyössä lähialueen asukkaiden kanssa.

Käytämme metalleja ja mineraaleja joka päivä myös arjessa. Niiden vastuullinen tuotanto Suomessa on globaali ympäristöteko.

Luodaan edellytykset akkuklusterin syntymiselle maahamme vaalimalla arvokkaita kaivoksiamme. Näin voimme osallistua kokoamme selvästi suuremmalla panokselle myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti