Mielipiteet

Aloitteen tekijät: Demokraattinen ja luottamuksellinen päätöksenteko heitettiin romukoppaan Humppilassa

Kuva: Muu

Me kunnanjohtajan koeaikaisen irtisanomisaloitteen tehneet valtuutetut haluamme nyt valaista tähän tilanteeseen johtaneita syitä. Halusimme olla asiallisia ja kunnioittavia kunnanjohtajaa ja puheenjohtajistoa kohtaan, emmekä halunneet asiaa ryöpytettävän julkisuudessa ennakkoon, vaikka toisaalla aikaa on käytetty oman kuvan kiillotukseen.

Kunnanjohtajalla on virkaan tullessa 6 kuukauden koeaika. Koeaikana työnantajalla on mahdollisuus punnita miten kj on onnistunut tehtävässään, täyttääkö hän ne vaatimukset mitkä hänelle on asetettu ja onko hän soveltuva tehtäväänsä. Koeaikaa tulee uskaltaa käyttää, jos on tarvetta.

Enemmistö hallituksen jäsenistä sekä osa valtuutetuista ovat olleet huolissaan kunnanjohtajan toimintatavoista ja kunnan talouden hoidosta. Luottamuspulan pääkohdat ovat: Huono keskittyminen ja perehtyminen asioihin ja Humppilaan, vaikka aikaa olisi ollut. Epätarkat ja puutteelliset esittelyt ja pohjatiedot isoihinkin kunnantalouteen vaikuttaviin päätöksiin.

Virheelliset ja jopa osittain hallintosäännön vastaiset päätösehdotukset, joista johtuen on erittäin paljon muutettuja päätösehdotuksia ja myöhemmin korjattuja ja täydennettyjä päätöksiä. Heti alusta alkaen hänellä oli selkeä tahtotila tehdä ja neuvotella sopimuksia jo ennestään tuntemiensa henkilöiden tai yritysten kanssa yksin, ilman että kunnasta on ketään muita läsnä, esimerkkejä on monia. Halu allekirjoittaa ja neuvotella sopimuksia yksin, hakenut niihin hallituksilta valtuudet. Näistä yksin tehdyistä asioista on jo nyt lyhyessä ajassa tullut kunnalle taloudellisia seuraamuksia.

Tässä pääasiat, emme halua niitä ruotia sen tarkemmin ne on annettu valtuustolle ja kj tietoon.

Miksi olemme tässä tilanteessa nyt?

Tässä ei ole enää aikoihin ollut pääasiana epäluottamus kunnanjohtajan toimintaa kohtaan, eikä missään tapauksessa ajojahti häntä kohtaa. Mielestämme asiaa on tietoisesti viivytelty puheenjohtajiston taholta. Koko tilanne alkoi siitä kun, neljä kunnanhallituksen jäsentä, eli enemmistö, ilmaisi 15.3.2021 kokouksen yhteydessä huolensa koeajalla olevan kunnanjohtajan toimintaan ja tekemisiin.

Asian käsittelyssä tuotiin selkeästi julki, että harkinnassa on jopa esitys kj viran koeaikaisesta purkamisesta. Keskustelun jälkeen päädyttiin kehityskeskusteluun kj. kanssa (kh ptk 15.3.2021). Miksi keskusteluun valittiin puheenjohtajiston toimesta ainoastaan kj:lle luottamuksensa osoittavat henkilöt eli puheenjohtajistoa, ei yhtään hallituksen varsinaista jäsentä?

Kehityskeskustelu on käyty viipymättä 22.3. Keskustelun sisältöä ja tulosta ei tuotu kunnanhallituksen tietoon kokouksessa 29.3.2021, eikä ollut seuraavankaan kokouksen esityslistalla 19.4.2021. Kehityskeskustelusta oli kulunut tällöin jo kokonaista 28 vrk? Miksi?

Asia saatiin 19.4. kokouksessa käsittelyyn vasta hallituksen jäsenten erikseen niin vaatiessa. Meidän mielestämme puheenjohtajisto on tietoisesti viivytellyt asian käsittelyä tietäen, että koeaika alkaa loppumaan. Herää kysymys kenen etua tässä ajettiin, ei ainakaan kunnan. Itse käsittelyssä esittelijä antoi ymmärtää, että esitys valtuustolle vietävästä kunnanjohtajan koeajan sisällä tehtävästä virkasuhteen purkamisesta olisi lainvastainen ja väärässä järjestyksessä tehty. Näiden tietojen jälkeen esitys muutettiin pitkän keskustelun jälkeen käsittelypykäläksi ilman erottamislausetta.

Asiaa seuraavana aamuna, asiaa lakimiehiltä tarkistettuamme, saimme tiedon, että meillä olisi ollut täysi oikeus saada erottamisasia valtuuston päätettäväksi, käsittely ja kutsumisen aika ennen koeajan päättymistä olisi riittänyt. Meitä oli kokouksessa tietoisesti tai tietämättä ohjeistettu väärin. Näillä kaikilla toimilla meiltä oli estetty oikeus tuoda asia ajoissa valtuutettujen tietoon.

Miksi valtuustoa ei kutsuttu koolle?

Kuusi valtuutettua päätti keskiviikkona 21.4.2021 vaatia kunnanjohtajan koeaikaista irtisanomista. Vaatimusaloite on toimitettu kunnanvaltuuston 1. varapj:lle 21.4.2021 ja valtuuston pj sai sen aamulla 22.4.2021. Epäluottamuksen johtaneet syyt lähetetty kj ja hj tietoon 21.4.2021. Kuntalain 94§ mukaan, jos yksi neljäsosa valtuutetuista vaatii, on valtuusto kutsuttava koolle kiireelliseesti.

Valtuuston puheenjohtaja tiesi tarkalleen, että koeaika on loppumassa, joten kiireellisyys oli perusteltu. Valtuuston puheenjohtaja voi kutsua valtuuston tarvittaessa koolle ilman kunnanhallituksen päätöstä. Esityksiä voi tarkentaa kutsun lähettämisen jälkeenkin. Miksi valtuustoa ei kutsuttu koolle?

Kunnanhallitus kokoontui taas 26.4.2021, siinä kokouksessa päätettiin enemmistö päätöksellä, että valtuusto kutsutaan koolle ennen kj. koeajan päättymistä.

Arvet jäävät

Meidän tulkintamme on se, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole ottanut käsittelyyn kunnanjohtajan kehittämiskeskusteluun johtanutta epäluottamus asiaa ja siihen johtaneita syitä riittävän kiireellisenä ja riittävällä vakavuudella, vaikka on ollut hyvin tietoinen koeajan päättymisestä ja sen aiheuttamasta aikarajasta.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole kutsunut kunnanvaltuustoa koolle hallintosäännön edellyttämässä ajassa, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus ja koeajan päättyminen oli tiedossa.

Katsoimme että, meillä valtuutettuina on velvollisuus äänestäjiämme ja kuntaa kohtaa tuoda asiat esille ja käsiteltäväksi oli ne sitten mukavia tai epämukavia, oli vaalit tulossa tai ei.

Jos tätä asia olisi hoidettu puheenjohtajiston taholta avoimesti sen vaatimalla vakavuudella ja päättäväisyydellä, olisimme mitä todennäköisemmin toisenlaisessa tilanteessa. Kunnanjohto olisi tarkentanut toimintatapojaan ja kuntaa oltaisiin viemässä vakaasti eteenpäin, eikä meidän tarvitsisi olla vappupäivänä kokoustamassa.

Toivomme että, valtuusto saa käsiteltäväkseen asian ja käsittely käydään asiallisesti toisia kunnioittaen. Tämä on ainoa mahdollisuus saada kunnanhallituksen toimintaedellytykset palautettua. Toivomme että, asiat pysyvät asioina, eivätkä henkilöidy. Haavat umpeutuvat ajan saatossa, mutta arvet jäävät se on varma. Arpien häviämiseen tarvitaan enemmän aikaa ja kaikkien osapuolten yhteinen tahto.

Uusimmat

Fingerpori

comic