Mielipiteet

Aluevaalit: Hyvät, pahat digipalvelut – miten voimme hyötyä niistä?

Pitkien välimatkojen maassa sähköisillä palveluilla voidaan helpottaa ihmisten arkea. Kuva: Soile Toivonen
Pitkien välimatkojen maassa sähköisillä palveluilla voidaan helpottaa ihmisten arkea. Kuva: Soile Toivonen

Aluevaalien alla keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta käy kuumana. Haasteena on, miten kaikille kansalaisille taataan yhdenvertaiset palvelut, asuinpaikasta riippumatta ja vieläpä kustannustehokkaasti.

Yksi keskeinen vaikuttaja sote-palveluiden takaamisessa oikea-aikaisesti ja kaikkialle on niiden osittainen digitalisointi. Pitkien välimatkojen maassa sähköisillä palveluilla voidaan helpottaa ihmisten arkea merkittävästi. Palvelut voi saada paikkariippumattomasti tai omaan kotiin. Tämä seikka on korostunut korona-aikana.

Samaan aikaan saadaan hyötyä palveluiden tehostamisen kautta – digitalisaatio voi omalta osaltaan helpottaa resurssipulaa. Työvoimapulasta kärsivällä alalla tämä on hyvin tärkeä seikka. Kun digikykyiset ja -haluiset asiakkaat valitsevat digitaalisen asioinnin, vapautuu perinteisten palvelujen aikoja heille, jotka eivät osaa tai halua asioida digitaalisesti.

Erityisesti yksityisellä sektorilla sähköisiä palveluita käytetään aktiivisesti. Tuttuja ovat mm. sähköiset terveyskyselyt, chat tai erilaiset digihoitajan ja -lääkärin palvelut. Perheissä arvostetaan myös digipalvelujen nopeutta. Sitä, että päästään nopeasti ja helposti keskustelemaan terveysalan ammattilaisien kanssa ja saadaan arvio tilanteesta, esim. pärjätäänkö kotihoito-ohjeilla vai tarvitseeko lähteä paikan päälle lääkäriin tai päivystykseen. Väestöliiton Poikien puhelin on ollut nuorten suosituimpia verkossa toimivia sote-palveluita jo 15 vuoden ajan.

Digi-uudistuksessa voidaan asiakas nostaa keskiöön – tarjota palveluja yhä asiakaslähtöisemmin ja räätälöidysti erilaisille asiakasryhmille. Digitaaliset palvelut voivat olla ratkaisu helposti saavutettavalle elämäntapavalmennukselle, matalan kynnyksen päihdeneuvonnalle tai vanhusten yksinäisyyteen.

Viesti tulevalle hyvinvointialueelle on selkeä: Inhimillistä kontaktia ja vuorovaikutusta ei tule unohtaa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Olennaista on huomata, että digitaalinen palvelu ei sulje pois ihmisten välistä vuorovaikutusta, vaan tuo sen rinnalle uuden kanavan. Tarvitsemme näitä molempia.

Uusimmat

Fingerpori

comic