Mielipiteet

Aluevaalit ovat merkittävät – Hyvinvointialueen aluevaltuutetuilla on laaja osaaminen varmasti tarpeen

Sosiaalipuolella on puolustettavia lähipalveluita kuten vanhusten laitoshoito sekä vammaisten asumisyksiköt. Kuva: Raija Suopajärvi / LM
Sosiaalipuolella on puolustettavia lähipalveluita kuten vanhusten laitoshoito sekä vammaisten asumisyksiköt. Kuva: Raija Suopajärvi / LM

Sote-uudistuksen käytännön toteutuksessa keskiössä tulee olla ihminen. Toimivan ja tehokkaan hallinnon järjestäminen on tulevalle aluevaltuustolle ja hyvinvointialueen virkahenkilöstölle tärkeä odotusarvo, mutta ihminen on yksiselitteisesti uudistuksessa tärkein.

Hyvinvointialueen palveluiden on oltava mahdollisimman tasalaatuisia ja hyvin saavutettavia ympäri hyvinvointialuetta. Moni on jo huolissaan lähipalveluiden säilymisestä, useimmiten tarkoittaen perusterveydenhuollon palveluita. Ymmärrän huolen.

On lisäksi hyvä muistaa, että sosiaalipuolella on myös puolustettavia lähipalveluita. Esimerkiksi vanhusten laitoshoito sekä vammaisten asumisyksiköt. Ikä tai muut rajoitteet eivät saa vaikuttaa kotikunnan valintamahdollisuuksiin jatkossakaan. Ihmisen tulee olla keskiössä.

Asiakas ja potilas ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa siis tärkeimmässä roolissa. Kustannukset kuitenkin kasvavat koko ajan väestön ikääntyessä. Hallituksen linjaama sote-malli keskittyi valitettavasti lähinnä vain hallinnon uudistamiseen.

Hyvinvointialueiden luottamushenkilöille ja virkakoneistolle jääkin isot haasteet pitää ihminen palvelu-keskiössä ja samalla kuitenkin suitsia myös kustannuskehitystä.

Aluevaalit ovat tammikuussa 2022. Sote-asiantuntemus on tuleville luottamushenkilöille luonnollisesti hyödyksi. Kokonaisuuden kannalta olisi tietysti parasta, että tuleviin aluevaltuustoihin valittaisiin mahdollisimman laajasti erilaista osaamistaustaa. Esimerkiksi myös talous- ja hallintoammattilaisuutta, kokemusasiantuntijuutta ja vaikkapa yrittäjätaustaisuutta.

Laaja osaaminen on ihan varmasti tarpeen, koska aluevaltuustoissa päätetään muun muassa alueen strategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja -suunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista.

Ja nämäkin päätetään ensimmäisessä aluevaltuustossa tietysti nyt ensimmäistä kertaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic