Mielipiteet

Ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille

”Miltä sinusta tuntuisi, jos sinä saisit 724 euroa, mutta täsmälleen samapalkkainen kassaan kuuluva kaverisi saisi puolet enemmän?” ”Muistetaan, että molemmat olette palkansaajina maksaneet täsmälleen yhtä paljon työttömyysvakuutusmaksuja, joilla ansiosidonnainen pääasiassa rahoitetaan.”

Näin kirjoitti Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki 19.3.Kotamäki oli selvittänyt työttömyysturvaa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Nykyjärjestelmämme rankaisee työttömyyskassaan kuulumattomia. Nykymalli luotiin aivan erinäköiseen maailmaan kuusikymmentä vuotta sitten tietynlaisena kompromissina. Sen myötä syntyi myös työttömyyskassojen nykyinen vahva kytkös ammattiliittoihin. Tälle yhteydelle ei ole enää mitään järkevää perustetta ja siitä tulee luopua.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut kattavat vain noin 5,6% ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Lähes 95% ansiosidonnaisesta katetaan siis valtion toimesta avustuksena kassoille.

Ansiosidonnainen kustannetaan kaikilta palkansaajilta ja työnantajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä osaltaan verovaroin. Tästä huolimatta nykyistä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voivat saada vain työttömyyskassojen jäsenet.

Työttömäksi jäädessään kassoihin kuulumattomat eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Voisi siis todeta, että kassoihin kuulumattomat maksavat näitä työttömyysturvan ”vakuutusmaksuja” tyhjästä tai käytännössä täysin turhaan.

Kokoomus on ajanut vuosia ns. universaalia, kassan jäsenyydestä riippumatonta, ansioturvaa kaikille työntekijöille. Uudistimme esityksemme nyt Elina Lepomäen johdolla valmistellun Toivon Polku – talouden exit -suunnitelman osana. Haluamme siis kaikki työttömäksi joutuneet ja lomautetut saman turvan piiriin.

Työttömyyskassoihin eivät kuulu monetkaan opiskelijat tai muut nuoret työntekijät, mutta eivät usein hotelli- ja ravintola-alan sekä kuljetus- ja logistiikka-alan työntekijätkään. Nämä kovaa työtä tekevät työntekijät toimivat juuri niillä aloilla, joita korona ja siihen liittyvät koronarajoitukset ovat kohdelleet ja runnelleet rajuimmin.

Nykyinen järjestelmämme ei kuitenkaan ole pystynyt auttamaan eikä pysty ilman tätä nyt esittämäämme muutosta jatkossakaan auttamaan heitä, jotka ansiosidonnaista turvaa eniten ja kipeimmin tarvitsevat, mutta eivät kuulu työttömyyskassaan.

Ratkaisu kohtuuttomuuteen olisi, että nykyiset peruspäivärahat muutettaisiin kaikkia työntekijöitä koskeviksi ansiosidonnaisiksi päivärahoiksi. Tämän jälkeenkin työttömyyskassan jäsenyys toisi toki yhä lisäturvaa, mutta kuitenkin vain jäsenmaksuilla rahoitetun osuuden verran. Työttömyyskassaan kuuluminen olisi edelleen siis sitä haluaville järkevää.

Kokoomus kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille – juuri sen mukaisesti miten jokainen näitä maksuja maksaa. Ansiosidonnainen kuuluu kaikille ja kokoomuksen mukaan turvan pitää olla yhtäläisesti jokaisen työntekijän saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Se olisi reilua ja kohtuullista.

Uusimmat

Fingerpori

comic