Mielipiteet

Apua on saatavilla

Lännen Media (4.8.) tarttui meillä Suomessa esiintyvään merkittävään lähisuhde- ja perheväkivaltaongelmaan, ja nosti esille erityisesti maahanmuuttajaperheiden vaikean tilanteen.

Setlementti Tampere ry tarjoaa väkivaltaa kohtaaville apua maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Tampereella toimii matalan kynnyksen maksuttomana palveluna Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, jossa apua annetaan perheväkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai kunniaväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille.

Perheväkivaltaklinikan ja Välitä!-seksuaaliväkivaltatyön asiakkailla on useimmiten mahdollisuus saada tulkki avuksi asiointiin. Yksikön DIDAR-työmuoto tekee myös väkivaltaa ehkäisevää työtä ja työskentelee erityisesti niiden Suomessa asuvien maahanmuuttajayhteisöjen ja henkilöiden kanssa, jotka voivat kohdata kunniaan liittyviä haitallisia perinteitä. Keskusteluryhmiä järjestetään eri kielillä.

Puhelinpalvelu Nollalinja – 080 005005 tarjoaa keskusteluapua, neuvoja ja tietoa lähisuhdeväkivallan uhrien palveluista ympäri vuorokauden. Nollalinjalla puhutaan ruotsia ja englantia. Rikosuhripäivystys RIKU tarjoaa käytännön neuvo- ja tukipalveluita rikosten – myös lähisuhde- tai seksuaaliväkivallan – uhreille.

Setlementti Tampere on avannut uuden sivuston, www.HaeApua.info, joka tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä. Sivusto on rahoitettu Oikeusministeriön hankerahoituksella. Verkkosivuston tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisätä tietoisuutta apua tarjoavista tahoista.

HaeApua.info -verkkosivustolle on koottu helposti ymmärrettävää tietoa lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta arabiaksi, dariksi, englanniksi, farsiksi, kurdiksi, somaliksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi, suomeksi ja selkosuomeksi. Sivustolla kerrotaan, miten tunnistaa väkivalta, mistä hakea apua ja mitä apu käytännössä tarkoittaa. Suuri osa kampanjan materiaaleista on havainnollistettu videoin.

Arvioiden mukaan Suomessa on tuhansia väkivallan uhreja, jotka eivät osaa hakea apua heikon kielitaidon tai kielellisten ymmärtämisvaikeuksien vuoksi. Ihmiset, joilla on vaikeuksia ymmärtää suomea, ruotsia ja englantia, ja joilla on heikko suomalaisen oikeusjärjestelmän tuntemus, jäävät usein yksin huoliensa kanssa. Ongelma koskettaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä.

Toivomme, että tieto www.HaeApua.info -sivustosta leviää laajalti. Tiedotuksen tueksi on avattu Facebook-sivu, sekä painettu käyntikortteja ja A2-kokoisia julisteita. Julisteita ja kortteja voi levittää esim. sosiaalitoimistoihin, terveyskeskuksiin, oppilaitoksiin, kirjastoihin, kohtaamispaikkoihin jne. Materiaalitilaukset, palaute ja kysymykset kampanjaa koskien: haeapua@setlementtitampere.fi

Vaikeiden kokemusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tukea ja apua on saatavilla.

Sari Mattila

toiminnanohjaaja

Mervi Janhunen-Ruusuvuori

va. toiminnanjohtaja Setlementti Tampere ry


Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti