Mielipiteet

Arvot ja asenteet ratkaisevat – Emme hyväksy kouluverkkovalmistelua

Talsoilan koulun kohtalo on tapetilla. Kuva: Lassi Puhtimäki
Talsoilan koulun kohtalo on tapetilla. Kuva: Lassi Puhtimäki

Monikylän päätösesityksessä oli listattu aiempia hyväksyttyjä pohjapäätöksiä: “Talsoilan koulu lakkautetaan 2022, mikäli sille osoitetuista oppilasmääristä ei pystytä kokoamaan riittävän kokoisia opetusryhmiä. Mikäli vuonna 2022 Talsoilan koulun oppilasennuste puoltaa riittävän kokoisia opetusryhmiä, tulee koulun tulevaisuus arvioida uudelleen ottaen huomioon koulurakennuksen kunto”. (SITLA 12.12.2018).

“Vuonna 2022 tarkastellaan palvelutarvetta ja koko kouluverkkoa. Tarkasteluun sisällytetään ainakin oppilasmäärät, oppilasennusteet ja koulurakennusten kuntoarviot.” (KH 7.1.2019).

Helpolla ohjautuu ajattelemaan, että tulevaisuus riippuu oppilaiden määrästä ja rakennusten kunnosta ja olettamaan, että asiaan palataan sovitusti myöhemmin. Tilanne on kuitenkin se, että Kuhalan, Tölön ja Talsoilan kouluihin 1. luokalle otettavien oppilaiden enimmäismäärä lukuvuodelle 2021–2022 on yhteensä 75. (SITLA 26.1.2021). Lapsikato ei vaikuta ilmeiseltä.

Lisäksi tuoreessa kouluverkkoselvityksessä lukee: “Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki Forssan kasvatuksen ja opetuksen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä terveellisiä ja turvallisia. Voidaan kuitenkin todeta, että kaikki kiinteistöt vaativat vuosittain eritasoista huoltoa ja ylläpitoa.”

Olemme tyrmistyneitä sulkemisen ajoituksesta. Etenkin nyt koronaepidemian aikana ei tulisi kasvattaa lasten ja vanhempien psyykkistä kuormaa yhtään enempää. Etäopetus sakottaa tarvittavaa sosiaalista toimintaa jo entisestään, mutta oppilaiden pirstottaminen lähikoulusta muualle tuhoaa ne tyystin.

On paheksuttavaa, että kaupunki ennemmin pistää valtion korona-avustuksia sukan varteen, kuin käyttäisi osan siitä lapsien hyvinvoinnin ja tukiverkon ylläpitämiseen mm. riittävällä avustavan henkilökunnan määrällä ja riittävän pienin opetusryhmin.

Asuinalueet on suunniteltu niin, että niille on turvattu lähipalvelut. Tämä on päätöksenteossa unohdettu jo aikaa sitten. Tämä valtuusto on jo tehnyt päätöksen kahden koulun ja kahden päiväkodin sulkemisesta. Pidämme käsittämättömänä, että kolmannen koulun sulkeminen on joillekin kuin sulka hattuun! Näin ei saa jatkua. Asuinalueet on pidettävä elinvoimaisina ja niiden veto- ja pitovoiman eteen on tehtävä toimia. Kauniit, tyhjäksi jäävät puheet eivät riitä.

Emme hyväksy tällaista valmistelua. Päätöksenteon on oltava avointa ja kuntalaisille on suotava mahdollisuus osallistua päätöksiin, jotka koskevat heitä monilla tavoilla – niilläkin, joita ei taulukoida ja joita ei haluta huomioida.

Vasemmistoliiton valtuutetut ja kuntavaaliehdokkaat

Uusimmat

Fingerpori

comic