Mielipiteet

Arvovaalit

Jyrki Jokinen kirjoitti FL 8.4. eduskuntavaaleista ja puolueiden erilaisista lupauksista.

SDP haluaa tehdä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Niillä varmistetaan, että Suomi menestyy myös jatkossa. Uusia tehtaita ja investointeja syntyy sinne, missä uskalletaan katsoa tulevaisuuteen pelottelun ja kyräilyn sijaan. SDP ei halua Suomea, jossa vihalle ja pelolle annetaan valta. Politiikkamme perustuu oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon puolustamiseen. 

Ihmisten eriarvoistuminen tulee pysäyttää, vanhukset tulee hoitaa hyvin ja jokaiselle nuorelle tulee taata koulutus. Tulevaisuusinvestoinnit, kuten maksuton toinen aste ja oppivelvollisuusiän pidentäminen maksavat itse itsensä takaisin. Ilman toiseen asteen koulutusta moni jää ilman työtä, joka aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja yksilölle riskejä, niin terveyteen kuin sosiaalisiin ongelmiin. Siksi SDP haluaa koulutuksen, osaamisen ja tieteen kunnianpalautuksen.

SDP haluaa keventää pieni- ja keskituloisten yrittäjien sekä heidän työntekijöidensä ansiotuloverotusta. Talous- ja veropolitiikan kulmakivenä on oikeudenmukaisuus: jokainen maksaa maksukykynsä mukaan. Eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyden ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen SDP on sitoutunut.

Nyt äänestetään Suomen suunnasta. Halutaanko me luoda pelon ilmapiiriä vai puolustaa oikeudenmukaisuutta ja huolenpitoa. SDP ei halua Suomea, jossa viha ottaa vallan.

Suomen suunta on mahdollista muuttaa hyvinvointivaltion kivijalkoja vahvistaen. Näitä ovat eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen, hyvä vanhustenhoito ja takaus jokaiselle nuorelle koulutuksesta. Äänestäjän ja päättäjän valinta ovat arvovalintoja.

Uusimmat

Fingerpori

comic