Mielipiteet

Askelmerkkejä soten etenemiseen

Omaani, nyt hieman yli kolme vuotta kestäneeseen kansanedusajantaipaleeseeni on sisältynyt monia erittäin tärkeitä lakikokonaisuuksia, niin isoja kuin pieniäkin. Ehdottomasti suurin ja tärkein uudistus on nyt käsittelynsä loppuvaiheilla. Kyse on luonnollisesti maakuntauudistuksesta ja sen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä uudella tavalla, eli sote-uudistuksesta.

Perustuslakivaliokunta antoi hiljattain lausuntonsa sotesta ja sen valinnanvapautta koskevasta lakiesityksestä. Lausunto ei yllättänyt, sillä olen itsekin pitänyt samoja uudistuksen epäkohtia esillä.

Mielestäni, ja myös perustuslakivaliokunnan mielestä, on esitettävä kysymys, onko valtion rahoitus nyt ja tulevaisuudessa riittävä maakuntien sote -palveluiden järjestämiseen. Pahimmat tilanteet ovat esimerkiksi Päijät-Hämeessä tai Pohjois-Karjalassa, joista puuttuu tällä hetkellä valtiovarain valiokunnan laskelmien mukaan n. 40 miljoonaa euroa tarpeen mukaisesta rahoituksesta. Maakunnan rahoitusvaje verrattuna palvelutarpeeseen on suurin koko maassa. Lain mukainen potilaiden oikeus saada hoitoa vaarantuu ja henkilökunta väsyy.

Toinen soten ongelmakohta liittyy palveluiden yhteensovittamiseen ja asiakassuunnitelman tekemiseen. Kenellä on vastuu asiakassuunnitelman tekemisestä ja sen toteutumisesta? Mikä on kansalaisen oikeusturva? Kysymys koskee kaikkia palveluntuottajia.

Mielestäni asiakassuunnitelman voisi jakaa osiin. Ensiksi terveydenhuollon tutkimus- ja hoitosuunnitelma, joka ei ole nytkään valituskelpoinen. Potilas valitsee yhdessä ammattilaisen kanssa hoidon. Toiseksi palvelusuunnitelma, jota käytetään yhdistettäessä sosiaalitoimen, yksityisten palveluntuottajien ja yleisesti terveydenhuollon toimintarooleja kansalaisen palvelukokonaisuudessa. Tästä kansalaisella voisi olla valitusoikeutta rajatusti.

Asiakassuunnitelman ja sen seurannan vienti tietojärjestelmiin on haastavaa. Kaikkien kansalaiselle palveluja tuottavien tahojen tulee päästä näkemään suunnitelman sisältö ja antaa oma palautteensa toteutumisesta.

Tietojärjestelmien puutteista johtuen myös valinnanvapauden sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa tulee myöhentää. Minusta olisi perusteltua, että valinnanvapauden käyttöönoton edellytyksenä olisi maakunnan tietojärjestelmien valmius tuottaa kansalaisille vertailutietoa palveluntuottajista ja maakunnalle seurantatietoa tuottajien toiminnasta. Nykyisin yksityisen ja julkisen tietojärjestelmät keskustelevat puutteellisesti keskenään. Nyt tarvitaan maakunnissa panostusta yhteyksien kehittämiseen.

Koska kyse on politiikasta, on epävarmaa, hyväksyvätkö kaikki hallituspuolueet maakuntahallinnon valinnanvapauden käyttöönoton mahdollisesti pitkittyessä. Nämä perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset ovat eduskunnan ja ensisijaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Lakipaketti on monimutkainen. Päätöksiä tehtäessä on hallittava yhtaikaisesti koko valtava kokonaisuus, jotta vältyttäisiin haitoilta. Niin poliittisten päättäjien kuin virkamiestenkin kestävyys alkaa olla koetuksella.

Martti Talja

kansanedustaja (kesk.)


Uusimmat

Fingerpori

comic