Mielipiteet

Asukkaiden osallistaminen Kanta-Hämeessä – Asukkailla pitää olla mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi aluevaalien jälkeenkin

Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa myös aluevaalien jälkeen. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa myös aluevaalien jälkeen. Kuva: Lassi Puhtimäki

”Tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen”, todetaan Sitran Demokratia ja osallisuus -sivulla ja tätä henkeä on kirjattu lakiin hyvinvointialueista. Lakisääteisiä osallisuustoimielimiä ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Tuleva hallinto-organisaatiomalli päätetään aluevaltuustossa ja on mahdollista että lautakuntamallissa voitaisiin lautakuntiin nimetä muitakin kuin ehdokkaina olleita.

Ihmettelen, miksei kantahämäläisten asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksista puhuta enempää. Minulle on itsestään selvää, että uudistuksessa pitää mennä ihminen edellä ja muistaa, että asukkaat ovat hyvinvointiuudistuksen keskiössä. Meillä on aivan huikea mahdollisuus uudistaa päätöksentekokulttuuria.

Aluevaltuusto, valtuutetut ja ryhmät voivat toimia aktiivisena osallistamisen mahdollistajana. Laissa puhutaan mm. keskustelu- ja kuulemistilaisuuksista ja asiakasraadeista, asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelun ja valmistelun tukemista. Kuntalaisilla on oikeus tehdä suoraan aloitteita ja aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvointialueen toimivaltaan kuuluvasta asiasta toimitetaan hyvinvointialueen alueella neuvoa-antava kansanäänestys. Lain 29, 30 ja 31 §:stä voit lukea näistä lisää.

Sitra puhuu vaikuttajaraadeista, Kanta-Hämeen vihreiden aluevaaliohjelmassa puhumme kumppanuuspöydistä. Nimellä ei ole väliä, kunhan mahdollistamme asukasosallisuuden alusta alkaen. ”Hyvinvointialueiden rakenteiden pitää siten tukea monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja. Kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa osallistua päätöksentekoon”. Kyllä.

Toivon, että Kanta-Hämeen asukkaat muistavat vaalien jälkeenkin, että heillä pitää olla mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Vihreillä toimintamalli on jo kirjattu yhteisesti laadittuun paikalliseen aluevaaliohjelmaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic