Mielipiteet

Asunnottomuus on vakava ongelma

Joka syksy järjestettävää Asunnottomien yötä vietetään taas 17.10. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ”Varjojen naiset”. Vuonna 2018 asunnottomia naisia oli tilastojen mukaan yli 1200. Vaikka asunnottomien naisten lukumäärä on vähentynyt, on naisten suhteellinen osuus asunnottomista kasvanut viime vuosina. Naisten asunnottomuudelle on tyypillistä turvattomuus, altistuminen hyväksikäytölle ja kokemukset väkivallasta.

Forssan seudulla asunnottomuus ei näyttäydy kovin suurena ongelmana. Vuokra-asuntojen määrä Forssan seudulla vastaa kysyntää, joten voisi luulla, ettei asunnottomuuden haasteita olisi lainkaan. Asunnottomuuden taustalla on moniulotteisia ongelmia, jotka juontuvat usein ongelmien kasaantumisesta eri elämän osa-alueilla. Asunnottomuus on Forssan seudulla sitä, että majaillaan kavereiden nurkissa, koska oman asunnon saaminen on tullut vaikeaksi mm. luottohäiriömerkintöjen, aiempien vuokrarästien ja erityisesti päihteidenkäytön aiheuttamien häiriöiden vuoksi.

Uudessa hallitusohjelmassa asunnottomuus aiotaan puolittaa vaalikauden aikana ja poistaa kokonaan seuraavan kauden jälkeen. Tavoitteet ovat kovia ja kunnianhimoisia, niin kuin pitääkin – asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma ja asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäisimmistä syrjäytymisen muodoista yhteiskunnassamme.

Jos tässä halutaan onnistua, on otettava huomioon eri ryhmien näkökulmat, kun asumisen palveluita kehitetään. On esimerkiksi tunnistettu, että naiset eivät käytä hätämajoituspalveluita, koska kokevat ne turvattomiksi. Hallitusohjelmassa asunnottomuustyön painopisteenä ovat nuoret ja maahanmuuttajat. Naisia ei voi jättää huomioimatta kokonaisuudesta.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on matalan kynnyksen asumisneuvonta, johon kaikkien on helppo tulla ja josta tukea on nopeasti saatavilla oman tarpeen mukaan. Nuorille näitä tärkeitä palveluita tarjoavat Ohjaamot sekä yleishyödylliset vuokranantajat kuten Nuorisoasuntoliitto.Ohjaamo Forssaan on suunnitteilla asumisneuvojan päivystykset yhteistyössä Nuorisoasuntoliiton kanssa. Lisäksi asumisenohjausta ja taloudellista tukea tarjotaan aikuissosiaalityön kautta.

Riittävällä ja ennakoivalla tuella ennaltaehkäistään tutkitusti asumiseen liittyviä ongelmia, kuten häätöjä ja vuokravelkaongelmia. Ennakoivaan työhön panostaminen kannattaa. Apua on saatava ennen kuin ongelmat kasautuvat hallitsemattomiksi. Oma koti on elämän perusta ja se on turvattava kaikille.

Uusimmat

Fingerpori

comic