Mielipiteet

Avoimempaa demokratiaa, kiitos

Suomalaisessa yhteiskunnassa vannotaan usein demokratian nimeen ja siihen kuinka hyvin päätöksenteko täällä toimii. Noh, on se joskus toiminut, mutta nykyinen demokratia ei näytä enää pelittävän, ja esim. edeltävän hallituksen ja eduskunnan toimista se on helppo havaita: vaikeat ratkaisut jäivät tekemättä, kuten vaikkapa SOTE ja yritystukien leikkaaminen.

Mutta ei hätää, sillä Piraattipuolueella on tähän ratkaisu; ja se on aidosti avoin demokratia, jossa päätöksenteko tapahtuu läpinäkyvästi alusta loppuun. Erittäin merkittävä osa eduskuntatyöstä tapahtuu valiokunnissa, ja tämä työ tehdään meiltä kansalaisilta pääosin salassa, siis suljettujen ovien takana. Se ei ole oikein, että kansalaisilta jää nyt piiloon ne argumentit, joilla lakeja ja säädöksiä valmistellaan, ketkä valiokunnissa ovat eniten äänessä ja etenkin se, kenen äänellä kokouksissa puhutaan. Ajavatko poliitikot kokouksissa omaa vai serkkujen etua, suuryritysten ja eturyhmien etua vai kenties jopa kansan ja heikoimmassa asemassa olevien etua? Kaksi viimeistä asiaa ovat mielestäni ne eduskunnan tärkeimmät tehtävät.

Suljettujen ovien taakse ulkopuoliset eivät pääse näkemään ja älähtämään silloin, jos jokin taho ohjailee päätöksentekoa liikaa. Mutta sen sijaan, jos valiokuntatyöskentely olisi lähtökohtaisesti julkista ja kokoukset lähetettäisiin suorana lähetyksenä nettiin, niin silloin omaa tai oman eturyhmän etua olisi huomattavasti hankalampi ajaa, koska asia kävisi helposti ilmi. Valtion turvallisuuden kannalta tärkeät asiat käsiteltäisiin luonnollisesti edelleen salassa

Suorina lähetyksinä päätöksiä myös syntyisi huomattavasti rivakampaan tahtiin, sillä lämpimikseen juttelun sijaan kansanedustajien täytyisikin tehdä oikeasti jotain järkevää, eli löytää käsiteltäviin asioihin yhteisesti hyväksytty kanta. Piraattipuolueen mielestä päätöksien tulisi olla yhteisesti hyväksyttyjä, koska vain sillä tavalla jokainen päätöksentekijä on vastuussa lopputuloksesta. Demokratian ihanteet ja periaatteet eivät mielestäni toteudu riittävästi, jos päätös hyväksytään niukalla enemmistöllä. Vain laajaa kannatusta nauttiva säädös on hyvä ja oikeudenmukainen säädös.

Myös vaalikampanjoinnin ja -paneeleiden tulisi olla avoimia ja yhdenvertaisia kaikille. Tämä ei kuitenkaan toteudu, koska esim. monet vaalipaneelit ovat tarkoitettuja vain eduskuntapuolueiden ehdokkaille.

Lisäksi eduskuntapuolueille maksetaan puoluetukea, mikä vahvistaa vain vanhoja puolueita (ja niiden vanhoja ajatuksia). Pienpuolueet saavat vähän julkisuutta, mutta vanhojen puolueiden valta-asemaa koitetaan pitää yllä lähes väkisin. Puolueet eivät siis ole Suomessa tasavertaisessa asemassa.

Onneksi voin sentään kirjoittaa – eläköön sananvapaus!

 

Uusimmat

Fingerpori

comic