Mielipiteet

Avoin kirje ministeri Pekoselle - Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohdat on korjattava

Potilas- ja sosiaaliapu ry on erittäin huolissaan yksimielisen parlamentaarisen päätöksen toteutumisesta koskien sosiaali- ja terveysvaliokunnan antamaa yksimielistä mietintöä StVM 33/2018 ja jonka myös kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittivat 14.2.2019.

Yksimielinen mietinnön sisältö on seuraavasti:

”Eduskunta edellyttää, että Valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle esitykset lainsäädännön muutokseksi vuoden 2020 kevätkaudella.

Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkärien lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.”

Tämä valiokunnan yksimielinen mietintö on myös kirjattu hallitusohjelmaan ja siinä todetaan, että StVM 33/2018 toteutetaan sellaisenaan. (Hallitusohjelman sivu 150)

Potilas- ja sosiaaliapu ry on ollut useasti yhteydessä mietinnön toteuttamisesta vastaavaan ministeriöön ja vaatinut toimia, jotta tämä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohdat saadaan korjattua, kuten allekirjoittaneelle on luvattu.

Tätä StVM 33/2018 yksimielistä mietintöä ei voida antaa edellisen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan perustaman neuvottelukunnan ratkaistavaksi, koska sille annettu tehtävä ei vastaa sisällöltään valiokunnan yksimielisen mietinnön vaatimuksia, sekä tämän neuvottelukunnan jäsenistö ei Potilas- ja sosiaaliapu ry:n näkemyksen ja tuntemuksen mukaan vastaa tasapuolista käsittelyä, lisäksi tämän neuvottelukunnan (STM043:00/2018) toimikausi on 9.4.2018 – 30.4.2021, joten tältä osin aikataulu on virheellinen.

Sosiaali- ja terveysministerin tulee asettaa pikaisesti uusi toimikunta ja asettaa sen ainoaksi tehtäväksi antaa Valtioneuvostolle muutosehdotukset StVM 33/2018 yksimielisen lausunnon mukaisesti.

Koska asiasta on parlamentaarinen päätös, joka edellyttää asian hoitamista mietinnön sisällön mukaisesti, tulee asia käsitellä sille kuuluvalla vakavuudella ja kunnioituksella.

Muussa tapauksessa Potilas- ja sosiaaliapu ry vaatii, että eduskunta esittää epäluottamuslauseen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja äänestää hänen luottamustaan vastaan.

Potilas- ja sosiaaliapu ry on perustettu 1987 ja edustaa kaikkia Suomen kansalaisia auttamalla ja opastamalla, myös tämä vakuutuslääkärijärjestelmän epäoikeudenmukaisuus on yksi useasti esille tuleva ongelma ja näin katsomme, että asia tulee saattaa kuntoon valiokunnan yksimielisen lausunnon mukaisesti ja tätä myös edustamamme kansalaiset odottavat.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti