Mielipiteet

Demokratia

Talousarviokokouksessa 4.12.2018 Forssan kaupunginvaltuusto hylkäsi äänestyksen jälkeen neljäntuhannen kansalaisen mielipiteen Ruostejärven leirikeskuksen uudelleen rakentamisesta (otettiinko päätöksen teossa huomioon yleinen mielipide?) äänin 18 puolesta ja 25 vastaan. Edustuksellinen demokratia oli puhunut. Voiko kaksikymmentäviisi valtuutettua kumota neljäntuhannen ihmisen kirjallisen mielipideilmaisuun perustelematta kantaansa mitenkään?

Perusongelma RJ:n kuntoon saattamisessa on kaupungin virkamiesjohdon kielteinen, välinpitämätön suhtautuminen kuntalaisten virkistäytymiseen leiritoimintojen osalta. RJ;n kuntoon saattaminen koskee kaikkia kuntalaisia, ei ainoastaan lapsia. RJ on myös forssalainen imago- ja vetovoimakysymys.

Lapsiystävällisen Forssan ensimmäisiä teesejä on lasten kuuleminen heitä koskevissa asioissa. Näin ei menetelty ko. asiassa pyynnöistäni huolimatta. Tätäkin teesiä noudatetaan nähtävästi silloin, kun pyritään tarkoitushakuiseen ohjattuun lopputulokseen.

Lähestyvissä eduskuntavaaleissa on mielenkiintoista seurata ehdokkaiden kannanottoja forssalaisten leiritoimintojen järjestämisessä tulevaisuudessa ja miten he mahdollisesti suhtautuvat lähes neljäntuhannen allekirjoittamaan vetoomukseen.

Talousarviokokouksessa 4.12.2018 ymmärtääkseni hyväksyttiin yksimielisesti esitys (ponsi) Kauppakadun suojateiden maalauksesta. Hyvä niin, että jossakin asiassa löytyi yksimielisyys. En tiedä, lisäsikö tuo yksimielisyys Forssan vetovoimaa, ainakin se lisäsi Kauppakadun turvallisuutta.

Olen pahoillani niiden puolesta, jotka allekirjoittivat vetoomuksen. Tällä kertaa kansan mielipide ei tullut huomioiduksi päätöksen teossa.

Jatkan työtäni Ruostejärven leirikeskuksen puolesta valveutuneiden kuntalaisten tuella .

Tapio VirtanenKaup.valtuutettu (vas.)

Uusimmat

Fingerpori

comic