Mielipiteet

Ei leikkauslistoille – Onko tivaukset tulkittava niin, ettei mistään voisi tinkiä, kuluja kasvatetaan holtitta ja katetaan ne verojen korotuksilla ja lisävelalla?

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan Lehti on viime kuukausien aikana haastatellut eri puolueiden Hämeen alueen johtoa juttusarjassaan kuntavaaleihin liittyen. Perussuomalaisia edusti piirimme puheenjohtaja Antti Salminen, jonka haastattelu tuntuu herättävän kiinnostusta aivan eri tavalla kuin muiden puolueiden edustajien vastaavat. Haastattelusta on nostettu tikun nokkaan tavoite pyrkiä siihen, että kuntalaisten verorasitusta ei enää lisättäisi. Vastineeksi tivataan perussuomalaisilta leikkauslistoja, vaikka näissä kannanotoissa ei omia avauksia asiasta esitetä. Onko tämä kääntäen tulkittava niin, ettei mistään saisi tai voisi tinkiä, kuluja kasvatetaan holtitta ja katetaan ne verojen korotuksilla ja lisävelkaa ottamalla?

Valitettava tosiasia on, ettei Forssassa sen enemmän kuin muissakaan kunnissa ylimääräistä rahaa ole käytettävissä. Kuntien peruspalvelut ja muut lakisääteiset toiminnot on kuitenkin turvattava ja oltava ensisijainen kuntatalouden kohde. Tämä ei tarkoita, etteikö näidenkin palvelujen rahoitusta voida tarkastella kriittisesti ja hakea esimerkiksi seutukunnallisen yhteistyön kautta parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Muita kuntien ja kaupunkien tuottamia palveluja rahoitetaan ja tuetaan siinä määrin kuin varoja siihen on käytettävissä. Näissä painotetaan palveluja, jotka hyödyntävät mahdollisimman monen kuntalaisen elämää.

Kunnilla ei ole lähtökohtaisesti lakisääteistä velvoitetta perustaa alueelleen vastaanottokeskuksia tai tarjota kiintiöpaikkoja humanitäärisen maahanmuuton tarpeisiin. Tällaiset ylimääräiset menoerät voidaan välttää, kuten moni kunta on Suomessa tehnytkin.

Myöskään ideologisia liian tiukkoja ympäristöohjelmia ei pidä mennä kuntatasolla tekemään, vaikka valtiovalta sellaisiin kannustaisikin. Nämä ovat useasti myrkkyä elinkeinotoiminnalle ja näin haitallisia kuntien kokonaistaloudelle.

Tämän vielä kuluvan valtuustokauden aikana suurimpia Forssan talouteen vaikuttavia rahankäyttöpäätöksiä oli uuden koulukeskuksen, Monikylän rakentamispäätös. Toisin kuin mm. Manu Mäkinen, olin alusta lähtien tätä vastaan. Taloudellisten syiden lisäksi oli nähtävissä nykykoulujen laajempi alasajo, joka näyttäytyy nyt mm. Talsoilan koulun toiminnan lakkauttamisena. Jos kouluverkkoselvitys olisi tehty toisesta lähtökohdasta, olisi tuloskin voinut olla toinen. Päätös on kuitenkin tehty ja sen seurausten kanssa elettävä.

Kenelläkään ei ole kristallipalloa, josta näkisi, mitä ja millaisessa tilanteessa tulevan valtuustokauden päätökset tehdään. On kuitenkin varmaa, etteivät talouspaineet jatkossakaan poistu. Yksittäisistä asioista päätökset tehdään ajassa ja tilanteen mukaan, kuten demokraattisesti valittu valtuusto päättää. Oli kysymyksessä kouluinvestointi tai kunnallisveroäyrin muuttaminen. Siksikin etukäteisten leikkauskohteiden listaaminen on tarpeetonta, eri ryhmien voimasuhteet ratkaisevat päätökset. Kukaan ei varmasti halua sen enempää lähtökohtaisesti leikata kuin korottaa verojakaan. Painotukset tulevat eri ryhmien ja puolueiden linjauksista. Perussuomalaisilla tämä on selkeä, käytössä olevat resurssit tulee ensisijaisesti keskittää kuntien ydintehtäviin ja lisävelanottoa tulee välttää.

Kenenkään apupuolue emme ole olleet, emmekä tule olemaan. Yhteistyötä yli puoluerajojen teemme kaikkien kanssa silloin, kuin yhteisen linjan löydämme. Periaatteessa tämän pitäisi olla helppoa, sillä tavoitteenamme on valtuusto- ja lautakuntatyössä tehdä päätöksiä Forssan parhaan edun mukaisesti.

Uusimmat

Fingerpori

comic